Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Gıda Mühendisliği - Gıda MühendsiliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ilk kez 2011 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Derslerini başarıyla tamamlayan ve tezini hazırladıktan sonra jüri nezaretinde başarıyla savunduktan sonra gereken belgeleri teslim eden öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimler Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak şartı aranmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Program Profili
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Yüksek lisans programının amacı, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bunun neticesinde programın hedefi kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı yetiştirmek ve akademik kariyer için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında danışmanlık yapabilme, akademik düzeyde araştırma planlama ve uygulayabilme, lisans seviyesinde ders verebilme, fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme yeteneklerine ve bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip uzman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Telefon +90.476.226 13 14 (pbx) 226 10 23 (pbx) Fax +90.476.226 11 39 e-Mail gida@igdir.edu.tr Adres Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü,Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü , 76000 Merkez/Iğdır
Bölüm Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu iki Anabilim Dalında toplam 1Doçent,3Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde araştırma ve uygulamaya yönelik toplam , 2 adet araştırma ve 1 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.Bölümümüzde Gıda Sanayi ile işbirliğiyle öğrencilere yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
3Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
4Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
5Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
6Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için, bağımsız çalışarak ve sorumluluk alarak stratejik çözümler üretebilmek.
7Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
8Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
9Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
10Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
11Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
12En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek, yabancı dildeki yayınları kullanarak ödev ve/veya sunum hazırlayabilmek.
13Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
14Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
15Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
16Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1122233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GMSDG-GÜZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
2 GM-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GMSDG-BAHAR GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 12
3 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 GM-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 36
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 GM-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 GM-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜZTG-102 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜZTG-105 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜZTG-108 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜZTG-110 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
41 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
42 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
43 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
44 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
45 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
46 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
47 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
48 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
49 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
50 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
51 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
52 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
53 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
54 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
55 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
56 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
57 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
58 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
59 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
60 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
62 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
64 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
65 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
66 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
68 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
69 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
70 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
71 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
72 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
74 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
75 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
76 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
77 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
78 BMBB-126 KROMATOGRAFİDE MODERN TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
79 BMBB-131 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
80 BMBG-105 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
81 BMBG-105 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
82 BMBG-119 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
83 BMBG-122 PROBİYOTİK FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
84 BMBG-123 MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI: KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
85 BMBG-124 ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
86 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
87 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
89 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
90 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
93 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
94 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
96 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
98 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
99 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
100 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
101 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
102 EMG-100 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
103 EMG-101 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
104 EMG-102 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
105 EMG-103 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
106 EMG-104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 EMG-105 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
108 EMG-106 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
109 EMG-107 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
110 EMG-108 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
111 GDM-511 MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLER Seçmeli 0 0 0 0
112 GDM-526 YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 0 0 0
113 GDM-532 NİŞASTA KİMYASI Seçmeli 0 0 0 0
114 GDM-534 KİMYASAL KOR. VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER Seçmeli 0 0 0 0
115 GM-101 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
116 GM-101 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
117 GM-104 BESLENMEDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
118 GM-104 BESLENMEDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
119 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
120 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
121 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
122 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
124 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
125 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
126 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
127 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
128 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
129 GMB-127 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
130 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
131 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
132 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
133 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
134 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
135 GMB-132 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
136 GMB-133 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
137 GMB-134 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
138 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
139 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
140 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 6
141 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 6
142 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 6
143 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 6
144 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
145 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
146 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 6
147 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 6
148 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
149 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
150 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
151 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
152 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 6
153 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 6
154 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
155 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
156 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 6
157 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 6
158 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
159 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
160 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
161 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
162 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
163 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
164 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
165 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
166 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
167 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
168 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
169 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
170 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
171 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
172 GMG-118 ENZIM KINETIĞI Seçmeli 3 0 0 6
173 GMG-119 GIDA İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
174 GMG-120 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN MODİFİYE YAĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
175 GMG-121 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE PARAMETRELERİ ÖLÇÜMÜ Seçmeli 3 0 0 6
176 GMG-122 GIDALARDA İLERİ DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE TÜKETİCİ TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
177 GMG-123 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
178 GMG-124 LİPİT KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
179 GMG-125 MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME Seçmeli 3 0 0 6
180 GMG-126 OKSİDOREDÜKSİYON POTANSİYELİ VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
181 GMG-127 SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
182 İMG-100 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
183 İMG-101 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
184 İMG-102 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
185 İMG-103 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
186 İMG-104 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
187 İMG-105 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
188 İMG-106 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
189 İMG-107 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
190 İMG-108 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
191 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
192 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
193 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
194 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
195 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
196 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
197 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
198 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
199 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
200 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
201 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
202 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
203 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
204 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
205 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
206 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
207 TBBG-104 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
208 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
209 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
210 TBBG-105 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
211 TBBG-106 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
212 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
213 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
214 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
215 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
216 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
217 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
218 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
219 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
220 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
221 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
222 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
223 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
224 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
225 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
226 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
227 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
228 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
229 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
230 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
231 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
232 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
233 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
234 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
235 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
236 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
237 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
238 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
239 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
240 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
241 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
242 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
243 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
244 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
245 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
246 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
247 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
248 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
249 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
250 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
251 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
252 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
253 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
254 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
255 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
256 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
257 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
258 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
259 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
260 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
261 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
262 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
263 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
264 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
265 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
266 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
267 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
268 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
269 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
270 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
271 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
272 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
273 TEG-109 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
274 TEG-110 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
275 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
276 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
277 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
278 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
279 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
280 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
281 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
282 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
283 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
284 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
285 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
286 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
287 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
288 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
289 ZTG-106 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
290 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
291 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
292 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
293 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
294 ZTG-111 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
295 ZTG-112 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
296 ZTG-113 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
297 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
298 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
299 ZTG-116 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBB-101 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBB-102 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBB-103 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBB-104 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBB-105 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBB-106 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBB-107 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBBB-108 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBBB-109 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTBBB-100 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTBBB-101 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTBBB-102 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜTBBB-105 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜTBBB-107 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜTEB-100 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜTEB-101 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜTEB-103 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜTEB-104 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 AÜTEB-106 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 AÜTEB-107 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 AÜTEB-108 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
45 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
46 AÜTEB-110 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
47 AÜTEB-111 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
48 AÜZTB-100 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 AÜZTB-101 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
50 AÜZTB-102 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
51 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 AÜZTB-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
53 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
54 AÜZTB-106 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 AÜZTB-107 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
57 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
58 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
59 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
60 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
61 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
62 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
63 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
64 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
65 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
66 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
68 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
69 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
70 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
71 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
72 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
73 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
74 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
75 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
76 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
79 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
80 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
81 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
82 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
83 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
85 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
86 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
88 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
89 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
90 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
92 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
93 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
94 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
95 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
96 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
97 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
98 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
99 BMBB-110 PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
100 BMBB-110 PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
101 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
102 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
103 BMBB-119 İLERİ SPEKTROSKOPİ Seçmeli 3 0 0 0
104 BMBB-120 ANTİOKSİDANT AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METOTLARI Seçmeli 2 2 0 6
105 BMBB-133 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
106 BMBB-137 ALG ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
107 BMBG-112 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
108 BSMB-100 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 BSMB-102 KARMA YEM ÜRETİM MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
110 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
112 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
113 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
114 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
115 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
116 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
117 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
118 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
119 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
120 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
121 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
122 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
123 BSMB-116 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
124 BSMB-117 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
125 BSMB-118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
126 BSMB-119 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
127 BSMB-120 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
128 EMB-100 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
129 EMB-101 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
130 EMB-102 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
131 EMB-103 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
132 EMB-104 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 GDM-511 MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLER Seçmeli 0 0 0 0
134 GDM-526 YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 0 0 0
135 GDM-532 NİŞASTA KİMYASI Seçmeli 0 0 0 0
136 GDM-534 KİMYASAL KOR. VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER Seçmeli 0 0 0 0
137 GM-101 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
138 GM-104 BESLENMEDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
139 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 6
140 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 6
141 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 6
142 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 6
143 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
144 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
145 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
146 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
147 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
148 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
149 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
150 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 6
151 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 6
152 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
153 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
154 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
155 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
156 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
157 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
158 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 6
159 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 6
160 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
161 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
162 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
163 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
164 GMB-127 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
165 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
166 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
167 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
168 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
169 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
170 GMB-132 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
171 GMB-133 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
172 GMB-134 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
173 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
174 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
175 GMB-137 Gıda Atık Yönetimi ve Alternatif Kullanım Alanları Seçmeli 3 0 0 6
176 GMB-138 Bitkisel Kaynaklı Proteinlerin İşlenmesi ve Modifikasyonu Seçmeli 3 0 0 6
177 GMB-139 Zeytin Yağı ve Sağlık Seçmeli 3 0 0 6
178 GMB-140 Gıda Reolojisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
179 GMB-141 Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi Seçmeli 3 0 0 6
180 GMB-142 ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN AKTİVİTE TAYİN METODLARI Seçmeli 3 0 0 6
181 GMB-143 İLERİ ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
182 GMB-144 GIDA ENDÜSTRİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
183 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
184 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
185 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
186 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 6
187 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 6
188 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
189 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
190 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
191 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
192 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
193 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
194 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
195 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
196 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
197 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
198 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
199 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
200 GMG-118 ENZIM KINETIĞI Seçmeli 3 0 0 6
201 GMG-119 GIDA İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
202 GMG-120 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN MODİFİYE YAĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
203 GMG-121 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE PARAMETRELERİ ÖLÇÜMÜ Seçmeli 3 0 0 6
204 GMG-122 GIDALARDA İLERİ DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE TÜKETİCİ TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
205 GMG-123 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
206 GMG-124 LİPİT KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
207 GMG-125 MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME Seçmeli 3 0 0 6
208 GMG-126 OKSİDOREDÜKSİYON POTANSİYELİ VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
209 GMG-127 SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
210 İMB-100 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
211 İMB-101 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
212 İMB-102 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
213 İMB-103 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
214 İMB-104 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
215 İMB-105 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
216 İMB-106 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
217 İMB-107 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
218 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
219 OTİB-117 ORGANİK GIDALARA UYGULANAN ISIL OLMAYAN TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
220 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
221 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
222 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
223 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
224 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
225 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
226 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
227 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
228 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
229 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
230 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
231 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
232 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
233 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
234 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
235 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
236 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
237 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
238 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
239 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
240 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
241 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
242 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
243 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
244 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
245 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
246 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
247 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
248 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
249 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
250 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
251 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
252 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
253 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
254 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
255 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
256 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
257 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
258 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
259 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
260 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
261 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
262 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
263 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
264 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
265 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
266 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
267 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
268 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
269 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
270 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
271 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
272 TBBB-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
273 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
274 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
275 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
276 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
277 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
278 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
279 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
280 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
281 TBDBM-100 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Seçmeli 3 3 0 6
282 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
283 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
284 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
285 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
286 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
287 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
288 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
289 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
290 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
291 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
292 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
293 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
294 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
295 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
296 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
297 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
298 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
299 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
300 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
301 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
302 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
303 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
304 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
305 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
306 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
307 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
308 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
309 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
310 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
311 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
312 ZTB-108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
313 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
314 ZTB-110 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
315 ZTB-111 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
316 ZTB-112 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
317 ZTB-113 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
318 ZTB-114 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
319 ZTB-115 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
320 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr