Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Gıda Mühendisliği - Gıda MühendsiliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ilk kez 2011 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Derslerini başarıyla tamamlayan ve tezini hazırladıktan sonra jüri nezaretinde başarıyla savunduktan sonra gereken belgeleri teslim eden öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimler Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak şartı aranmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Program Profili
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Yüksek lisans programının amacı, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bunun neticesinde programın hedefi kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı yetiştirmek ve akademik kariyer için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında danışmanlık yapabilme, akademik düzeyde araştırma planlama ve uygulayabilme, lisans seviyesinde ders verebilme, fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme yeteneklerine ve bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip uzman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Telefon +90.476.226 13 14 (pbx) 226 10 23 (pbx) Fax +90.476.226 11 39 e-Mail gida@igdir.edu.tr Adres Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü,Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü , 76000 Merkez/Iğdır
Bölüm Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu iki Anabilim Dalında toplam 1Doçent,3Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde araştırma ve uygulamaya yönelik toplam , 2 adet araştırma ve 1 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.Bölümümüzde Gıda Sanayi ile işbirliğiyle öğrencilere yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
3Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
4Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
5Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
6Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için, bağımsız çalışarak ve sorumluluk alarak stratejik çözümler üretebilmek.
7Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
8Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
9Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
10Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
11Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
12En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek, yabancı dildeki yayınları kullanarak ödev ve/veya sunum hazırlayabilmek.
13Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
14Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
15Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
16Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1122233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GMSDG-GÜZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
2 GM-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GMSDG-BAHAR GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 12
3 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 GM-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 36
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 GM-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 GM-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 BAB-23-101 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
24 BAB-23-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
25 BAB-23-110 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BAB-23-112 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BAB-23-120 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
28 BAB-23-121 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
29 BAB-23-123 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
30 BAB-23-125 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
31 BAB-23-128 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
32 BAB-23-129 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
33 BAB-23-134 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
34 BAB-23-135 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
35 BAB-23-136 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
36 BAB-23-140 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
37 BAB-23-141 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
38 BAB-23-149 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 BAB-23-152 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
40 BAB-23-153 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
41 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
42 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
45 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
47 BKO-23-102 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
48 BMB-23-102 ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
49 BMB-23-106 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
50 BMB-23-130 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BMB-23-137 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
52 BMB-23-154 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
53 BMB-23-155 KROMATOGRAFİDE MODERN TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
54 BMB-23-157 MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI: KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
55 BMB-23-167 PROBİYOTİK FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
56 BMB-23-175 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
57 BSM-23-127 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
58 BSM-23-128 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
59 BSM-23-129 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
60 BSM-23-130 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
61 BSM-23-131 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BSM-23-132 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BSM-23-133 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
64 BSM-23-134 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
65 BSM-23-135 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
66 BSM-23-136 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
67 BSM-23-137 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
68 BSM-23-138 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BSM-23-139 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BSM-235 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
71 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
73 EEM-23-103 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
74 EEM-23-108 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
75 EEM-23-109 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
76 EEM-23-111 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
77 EEM-23-115 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
78 EEM-23-116 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
79 EEM-23-122 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
80 EEM-23-134 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
81 EEM-23-136 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 GIM-23-101 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
83 GIM-23-102 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 6
84 GIM-23-104 BESLENMEDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
85 GIM-23-106 ENZIM KINETIĞI Seçmeli 3 0 0 6
86 GIM-23-107 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
87 GIM-23-108 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
88 GIM-23-109 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
89 GIM-23-110 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
90 GIM-23-112 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 6
91 GIM-23-113 GIDA BİYOKİMYASI - I Seçmeli 3 0 0 6
92 GIM-23-114 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
93 GIM-23-116 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
94 GIM-23-117 GIDA İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
95 GIM-23-118 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
96 GIM-23-119 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
97 GIM-23-121 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN MODİFİYE YAĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
98 GIM-23-122 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
99 GIM-23-123 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE PARAMETRELERİ ÖLÇÜMÜ Seçmeli 3 0 0 6
100 GIM-23-124 GIDALARDA İLERİ DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE TÜKETİCİ TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
101 GIM-23-125 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
102 GIM-23-128 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
103 GIM-23-130 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
104 GIM-23-131 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
105 GIM-23-132 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
106 GIM-23-134 KİMYASAL KOR. VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER Seçmeli 0 0 0 0
107 GIM-23-136 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
108 GIM-23-137 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
109 GIM-23-138 LİPİT KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
110 GIM-23-139 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
111 GIM-23-140 MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLER Seçmeli 0 0 0 0
112 GIM-23-141 MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME Seçmeli 3 0 0 6
113 GIM-23-142 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
114 GIM-23-144 NİŞASTA KİMYASI Seçmeli 0 0 0 0
115 GIM-23-145 OKSİDOREDÜKSİYON POTANSİYELİ VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
116 GIM-23-146 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
117 GIM-23-147 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
118 GIM-23-148 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
119 GIM-23-150 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
120 GIM-23-152 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
121 GIM-23-153 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
122 GIM-23-154 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
123 GIM-23-155 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
124 GIM-23-156 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 GIM-23-157 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
126 GIM-23-158 YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 0 0 0
127 GIM-23-160 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 6
128 GIM-23-162 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
129 GIM-23-213 GIDA BİYOKİMYASI - II Seçmeli 3 0 0 6
130 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 6
131 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 6
132 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
133 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
134 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
135 GMG-127 SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
136 İNM-23-100 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
137 İNM-23-120 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
138 İNM-23-122 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
139 İNM-23-134 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
140 İNM-23-137 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
141 İNM-23-140 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
142 İNM-23-144 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
143 İNM-23-147 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
144 İNM-23-153 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
145 TAB-23-100 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
146 TAB-23-102 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
147 TAB-23-103 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
148 TAB-23-104 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
149 TAB-23-105 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
150 TAB-23-109 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
151 TAB-23-114 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
152 TAB-23-117 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
153 TAB-23-118 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
154 TAB-23-122 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
155 TAB-23-124 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
156 TAB-23-129 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
157 TAB-23-130 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
158 TAB-23-131 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
159 TAB-23-133 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
160 TAB-23-134 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TAB-23-135 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
162 TAB-23-139 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
163 TAB-23-141 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
164 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
165 TAB-23-146 MELEZLEME TEKNİĞİ - I Seçmeli 3 0 0 0
166 TAB-23-150 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
167 TAB-23-151 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
168 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
169 TAB-23-159 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
170 TAB-23-161 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
171 TAB-23-168 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
172 TAB-23-170 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
173 TAB-23-171 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
174 TAB-23-173 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
175 TAB-23-174 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
176 TAB-23-246 MELEZLEME TEKNİĞİ - II Seçmeli 3 0 0 6
177 TAE-23-106 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TAE-23-108 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TAE-23-110 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
180 TAE-23-112 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
181 TAE-23-114 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
182 TAE-23-116 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
183 TAE-23-120 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
184 TAE-23-121 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
185 TAE-23-122 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
186 TAE-23-125 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
187 TAE-23-130 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
188 TAE-23-136 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
189 TAE-23-142 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
190 TAE-23-143 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
191 TAE-23-144 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
192 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
193 TBB-23-112 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
194 TBB-23-114 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
195 TBB-23-121 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
196 TBB-23-125 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
197 TBB-23-127 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
198 TBB-23-128 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
199 TBB-23-133 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
200 TBB-23-136 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
201 TBB-23-143 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
202 TBB-23-144 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
203 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
204 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
205 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
206 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
207 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
208 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
209 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
210 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
211 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
212 TBİ-22-102 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
213 TBİ-22-104 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
214 TBİ-22-105 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
215 TBİ-22-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
216 TBİ-22-107 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
217 TBİ-22-108 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
218 ZOO-23-127 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
219 ZOO-23-135 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
220 ZOO-23-136 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
221 ZOO-23-138 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
222 ZOO-23-141 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
223 ZOO-23-142 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
224 ZOO-23-144 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
225 ZOO-23-146 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
226 ZOO-23-147 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
227 ZOO-23-150 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
228 ZOO-23-152 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
229 ZOO-23-154 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
230 ZOO-23-155 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
231 ZOO-23-158 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
232 ZOO-23-161 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
233 ZOO-23-165 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
234 ZOO-23-170 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
235 ZOO-23-171 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
236 ZOO-23-175 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
237 ZOO-23-178 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
238 ZOO-23-179 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
239 ZOO-23-182 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
240 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
241 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
242 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 BAB-23-100 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
26 BAB-23-102 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 BAB-23-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
28 BAB-23-106 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
29 BAB-23-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 BAB-23-111 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
31 BAB-23-113 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
32 BAB-23-114 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
33 BAB-23-117 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
34 BAB-23-118 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 BAB-23-119 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 BAB-23-122 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
37 BAB-23-126 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
38 BAB-23-131 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
39 BAB-23-132 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
40 BAB-23-137 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
41 BAB-23-142 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
42 BAB-23-144 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
43 BAB-23-145 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
44 BAB-23-146 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
45 BAB-23-147 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
46 BAB-23-151 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
47 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
48 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
49 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
52 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
53 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
56 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 BKO-23-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
58 BKO-23-101 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
59 BKO-23-103 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
60 BKO-23-104 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
61 BKO-23-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BMB-23-100 ALG ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
63 BMB-23-104 ANTİOKSİDANT AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METOTLARI Seçmeli 2 2 0 6
64 BMB-23-130 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
65 BMB-23-138 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
66 BMB-23-151 İLERİ SPEKTROSKOPİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BMB-23-154 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
68 BMB-23-166 PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
69 BSM-23-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BSM-23-101 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
71 BSM-23-102 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BSM-23-103 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
73 BSM-23-104 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
74 BSM-23-105 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
75 BSM-23-106 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
76 BSM-23-107 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
77 BSM-23-108 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BSM-23-109 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 BSM-23-110 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
80 BSM-23-111 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
81 BSM-23-112 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
82 BSM-23-113 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
83 BSM-23-114 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
84 BSM-23-115 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
85 BSM-23-116 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
86 BSM-23-117 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BSMB-100 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 BSMB-102 KARMA YEM ÜRETİM MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
89 EEM-23-104 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
90 EEM-23-106 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
91 EEM-23-114 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
92 EEM-23-119 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 EEM-23-128 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
94 GIM-23-100 ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN AKTİVİTE TAYİN METODLARI Seçmeli 3 0 0 6
95 GIM-23-101 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
96 GIM-23-102 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 6
97 GIM-23-103 GIDA ATIK YÖNETİMİ VE ALTERNATİF KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
98 GIM-23-104 BESLENMEDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
99 GIM-23-105 BİTKİSEL KAYNAKLI PROTEİNLERİN İŞLENMESİ ve MODİFİKASYONU Seçmeli 3 0 0 6
100 GIM-23-106 ENZIM KINETIĞI Seçmeli 3 0 0 6
101 GIM-23-107 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
102 GIM-23-108 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
103 GIM-23-109 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
104 GIM-23-110 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
105 GIM-23-111 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
106 GIM-23-112 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 GIM-23-113 GIDA BİYOKİMYASI - I Seçmeli 3 0 0 6
108 GIM-23-114 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
109 GIM-23-115 GIDA ENDÜSTRİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
110 GIM-23-116 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 GIM-23-117 GIDA İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
112 GIM-23-118 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
113 GIM-23-119 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
114 GIM-23-120 GIDA REOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
115 GIM-23-121 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN MODİFİYE YAĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
116 GIM-23-122 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
117 GIM-23-123 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE PARAMETRELERİ ÖLÇÜMÜ Seçmeli 3 0 0 6
118 GIM-23-124 GIDALARDA İLERİ DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE TÜKETİCİ TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
119 GIM-23-125 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
120 GIM-23-126 GIDALARIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
121 GIM-23-128 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
122 GIM-23-129 İLERİ ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
123 GIM-23-130 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 6
124 GIM-23-131 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
125 GIM-23-132 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
126 GIM-23-133 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
127 GIM-23-134 KİMYASAL KOR. VE DOĞAL ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİKLER Seçmeli 0 0 0 0
128 GIM-23-136 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
129 GIM-23-137 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
130 GIM-23-138 LİPİT KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
131 GIM-23-139 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
132 GIM-23-140 MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLER Seçmeli 0 0 0 0
133 GIM-23-141 MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME Seçmeli 3 0 0 6
134 GIM-23-142 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
135 GIM-23-144 NİŞASTA KİMYASI Seçmeli 0 0 0 0
136 GIM-23-145 OKSİDOREDÜKSİYON POTANSİYELİ VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
137 GIM-23-146 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
138 GIM-23-147 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
139 GIM-23-148 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
140 GIM-23-149 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 6
141 GIM-23-150 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 6
142 GIM-23-152 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
143 GIM-23-153 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
144 GIM-23-154 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 6
145 GIM-23-155 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
146 GIM-23-156 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
147 GIM-23-157 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
148 GIM-23-158 YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 0 0 0
149 GIM-23-159 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
150 GIM-23-160 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
151 GIM-23-161 ZEYTİNYAĞI VE SAĞLIK Seçmeli 3 0 0 6
152 GIM-23-162 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
153 GIM-23-213 GIDA BİYOKİMYASI - II Seçmeli 3 0 0 6
154 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
155 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
156 GMG-127 SÜT ENDÜSTRİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
157 İMG-107 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
158 İNM-23-102 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
159 İNM-23-113 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
160 İNM-23-116 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 İNM-23-119 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
162 İNM-23-130 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
163 İNM-23-142 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
164 İNM-23-152 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
165 İNM-23-154 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
166 OTİ-23-121 ORGANİK GIDALARA UYGULANAN ISIL OLMAYAN TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
167 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
168 TAB-23-112 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
169 TAB-23-113 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
170 TAB-23-115 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
171 TAB-23-120 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
172 TAB-23-123 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
173 TAB-23-125 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
174 TAB-23-126 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
175 TAB-23-127 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
176 TAB-23-136 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
177 TAB-23-137 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TAB-23-141 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
179 TAB-23-142 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
180 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
181 TAB-23-147 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
182 TAB-23-148 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
183 TAB-23-149 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
184 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
185 TAB-23-155 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
186 TAB-23-158 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
187 TAB-23-160 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
188 TAB-23-166 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
189 TAB-23-172 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
190 TAB-23-176 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
191 TAB-23-178 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
192 TAB-23-179 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
193 TAB-23-181 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
194 TAB-23-182 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
195 TAB-23-183 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
196 TAB-23-246 MELEZLEME TEKNİĞİ - II Seçmeli 3 0 0 6
197 TAE-23-100 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
198 TAE-23-104 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
199 TAE-23-105 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
200 TAE-23-109 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
201 TAE-23-118 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
202 TAE-23-127 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
203 TAE-23-128 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
204 TAE-23-129 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
205 TAE-23-131 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
206 TAE-23-132 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
207 TAE-23-134 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
208 TAE-23-135 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
209 TAE-23-137 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
210 TAE-23-138 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
211 TAE-23-139 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
212 TAE-23-140 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
213 TAE-23-141 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
214 TAE-23-145 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
215 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
216 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
217 TBB-23-113 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
218 TBB-23-116 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
219 TBB-23-117 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
220 TBB-23-119 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
221 TBB-23-120 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
222 TBB-23-124 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
223 TBB-23-126 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
224 TBB-23-130 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
225 TBB-23-134 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
226 TBB-23-135 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
227 TBB-23-137 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
228 TBB-23-140 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
229 TBB-23-145 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
230 TBB-23-146 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
231 TBB-23-148 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
232 TBB-23-149 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
233 TBB-23-150 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
234 TBB-23-151 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
235 TBB-23-246 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
236 TBBB-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
237 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
238 TBİ-22-102 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
239 TBİ-22-103 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
240 TBİ-22-104 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
241 TBİ-22-105 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
242 TBİ-22-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
243 TBİ-22-107 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
244 TBİ-23-156 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Seçmeli 3 3 0 6
245 TBİ-24-100 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
246 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
247 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
248 ZOO-23-129 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
249 ZOO-23-130 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
250 ZOO-23-131 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
251 ZOO-23-132 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
252 ZOO-23-134 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
253 ZOO-23-137 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
254 ZOO-23-138 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
255 ZOO-23-139 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
256 ZOO-23-140 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
257 ZOO-23-145 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
258 ZOO-23-148 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
259 ZOO-23-153 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
260 ZOO-23-157 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
261 ZOO-23-163 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
262 ZOO-23-164 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
263 ZOO-23-165 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
264 ZOO-23-166 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
265 ZOO-23-170 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
266 ZOO-23-172 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
267 ZOO-23-173 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
268 ZOO-23-177 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
269 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr