Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BAB-23-113EGZOTİK MEYVE TÜRLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Egzotik meyvelerin tanımı, hangi türlerden oluştuğu, bu türlerin kültür tarihi, yayılımı ve üretimi, morfolojik ve pomolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltımı, türlere ait çeşitler, bu çeşitlerin beslenme ve sağlık açısından önemleri, türlerin yetiştiriciliğinde uygulanan kültürel işlemler, ülkemiz ekolojik koşullarına adaptasyon çalışmalarının planlanması ve uygulanabilirliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doc. Dr. Mustafa Kenan Geçer
Öğrenme Çıktıları
1Egzotik meyve türlerinin tanınması ve üretimi
2Egzotik meyve üretiminin sağladığı ekonomik katkı ve sağlığa yararları bilinir.
3Egzotik meyvelerin biyoteknoloji ve ıslah çalışmalarının uygulanabilirliğinin tespiti.
4Egzotik meyvelerin botaniği, ekolojisi ve kimyasal bileşenleri öğrenilir.
5İşleme teknolojisinin ihtiyacı olan hammadde temini ve kalite özelliklerinin standartlaşması sağlanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Egzotik meyve türlerinin tanınması, morfolojik, pomolojik, fizyolojik ve ekolojik özelliklerinin öğrenilmesi, insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi, Türkiye ve başlıca ülkelerdeki üretimi, değerlendirilme şekli, tüketimi ve ekonomik getirisiyle ilgili yorum yapabilme becerisinin kazandırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Egzotik meyve türleri, orijinleri ve dünyadaki yayılış alanları
2Egzotik meyvelerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri
3Egzotik meyvelerin çoğaltılmasının biyolojik esasları ve çoğaltma yöntemleri
4Meyve üretim planı ve tesisinin gerçekleştirilmesi
5Egzotik meyvelerin üretiminde uygulanacak kültürel işlemler
6Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
7Egzotik meyvelerin ekonomisi: Türkiye ve Dünyadaki üretim, tüketim ve ticareti
8Ara Sınav
9Egzotik meyvelerin beslenme ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi
10Bilimsel esasların ve teknolojilerin araştırılması ve uygulanabilirliğinin tespiti
11Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
12Adaptasyon çalışmaları ve biyoteknolojinin uygulama modelleri
13Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
14Egzotik meyvelerin tüketim şekilleri ve gıda sanayinde kullanımı
15Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Van Aken, N., Harrisson, J.,1995. The Great Exotic Fruit Book: A Handbook with Recipes. Ten Speed Press, 160 pgs. 2.Bacon, J., 2012. Exotic Fruit And Vegetables A-Z. Publisher: Lightning Source UK Ltd, 248 pgs.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)188
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr