Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GIM-23-117GIDA İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLERSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak gıda ürünlerinin güvenli hale getirilmesinde birçok güncel işleme tekniğine yer verilmektedir. Bu yöntemlerin bir kısmı endüstriyel olarak uygulanmaya başlanmış olup bir kısmı ise hala araştırma safhasındadır. Bu ders kapsamında, gıda işlemede güncel olan teknikler arasında yer alan ohmik, mikrodalga, kızılötesi, radyo frekans, vurgulu elektriksel alan, yüksek hidrostatik basınç, morötesi ve günışığı uygulamaları, ultrases ve vakumda işlemenin sayısal analizi, tasarım yaklaşımları, modelleme prensipleri, kinetik modelleme açısından incelenmesi ve gıda sanayi uygulamaları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak, sayısal çözümlemenin bilgisayar destekli gerçekleştirilmesi konusunda öğrencilere beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gülçin YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Güncel gıda işleme teknolojileri hakkında bilgi sahibi olunması
2Yeni işleme yöntemleri için mühendislik tasarım prensiplerinin dikkate alınması hususunda bilgi sahibi olunması
3Güncel gıda işleme tekniklerinin gıda kalitesi üzerine etkilerinin kinetik modelleme ile incelenmesi hakkında bilgi sahibi olunması
4Güncel işleme tekniklerinde verilen bir süreç için sistemi tasarlayabilme becerisi kazanılması
5Güncel gıda işleme tekniklerinin sayısal analizinin bilgisayar destekli çözümlenebilmesi becerisi kazanılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
•Mühendislik tasarımı yaklaşımları, modelleme prensipleri, •Analitik/nümerik ve empirik modelleme yaklaşımlarının güncel gıda işleme tekniklerine uygulanması •Nümerik analiz prensipleri ve güncel gıda işleme tekniklerine uygulanması •Kinetik modelleme ve güncel gıda işleme tekniklerine uygulanması •Güncel gıda işleme tekniklerinin bilgisayar destekli sayısal analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Isıl ve ısıl olmayan güncel gıda işleme teknolojileri
2Modelleme
3Modelleme
4Mühendislik tasarımı yaklaşımları
5Nümerik analiz ve güncel gıda işleme tekniklerine uygulanması
6Nümerik analiz ve güncel gıda işleme tekniklerine uygulanması
7Ohmik, mikrodalga ve radyofrekans ısıtma uygulamalarının sayısal analizi
8Ohmik, mikrodalga ve radyofrekans ısıtma uygulamalarının sayısal
9Vurgulu elektriksel alan uygulamalarının sayısal analizi
10Vurgulu elektriksel alan uygulamalarının sayısal analizi
11Yüksek hidrostatik basınç uygulamalarının sayısal analizi
12Ultrases uygulamalarının sayısal analizi
13Vakumda işleme ve diğer güncel uygulamaların sayısal analizi
14Kızılötesi ve morötesi uygulamalarının sayısal analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Baysal, T. ve İçier, F.,2012. Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler. Nobel Yayıncılık, Ankara 1. Sun D.W. 2005. Emerging Technologies for Food Processing, Elsevier Academic Press, Oxford, UK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Ev Ödevi22550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ13444554334454455
ÖÇ23545343445445453
ÖÇ35545553553444555
ÖÇ45453534445545444
ÖÇ55554445453454533
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr