Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği - İnşaat MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüz, Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi altında 2008 yılında kurulmuştur. 2015-16 akademik yılında ilk öğrencilerini almış ve halen I. ve II. Öğretim olarak kapsamlı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı ile birlikte işleyişini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kayıt yaptırabilmek için en az lise mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa ÖSYM yönetiminde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (LYS) veya yurt dışı eşdeğeri sınav ile Sayısal puan türü üzerinden öğrenci kabul edilir. Uluslararası öğrenciler için kayıt kabul koşulları ve diğer faydalı bilgiler Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi ile belirlenmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin, Iğdır Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler, Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programdan mezun olmak için minimum 163 yerel kredi ve 240 AKTS kredisi toplamında zorunlu, alan içi ve alan dışı seçmeli ders yükünü tamamlamış olmak gerekir. İnşaat Mühendisliği programında, ikinci sınıf bahar dönemi (4. Yarıyıl) bitiminden sonra mezun oluncaya kadar (8. Yarıyıl), toplam 60 işgünü stajı tamamlamak gerekmektedir. Stajların, bölüm tarafından kabul edilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında yapılması önerilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencinin belirlenen danışman eşliğinde iki bitirme projesi hazırlaması gerekmektedir. Bitirme projesi çalışması, yedinci ve sekizinci yarıyıllar içinde tez halinde hazırlanacaktır. İnşaat Mühendisliği Lisans Programında öğrencilerin başarı ölçütleri belirlenirken Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.
Program Profili
İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanda yer alan başlıca disiplinler; çevre mühendisliği, geoteknik, şehir planlama mühendisliği, kıyı mühendisliği, kadastro, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliğidir. Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programı, İnşaat mühendisliğinin temel konularında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır: 1)Temel mühendislik bilgilerini yenilikçi bir anlayış çerçevesinde mühendislik problemlerine uygulayabilmek; 2)Farklı mühendislik disiplinleriyle ortak projeler üretebilecek teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip olmak; 3)Sürdürülebilir gelişmeyi destekleyebilecek projeler için her türlü tasarım, deney ve analiz yeteneğine sahip olmak; 4)Edinilen mesleki bilgiyi güncel mühendislik problemlerine, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci içerisinde uygulayabilmek; 5)Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yeteneğe sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında altyapı, inşaat, imar, planlama, enerji, çevre, orman ve ulaştırma olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında bu sektörler ekonomik açıdan önemli bir yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sektörleri kalkındırarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştırmak için uzmanlaşmış ve nitelikli İnşaat Mühendislerinin yetiştirilmesine gereksinim vardır. İnşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları şunlardır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Belediyeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İller Bankası Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri TÜBİTAK Ayrıca, bu program ile özellikle yurt dışında çok aktif olarak proje üreten Türk inşaat, enerji, altyapı ve bilişim firmalarının gereksinim duyduğu nitelikli İnşaat Mühendisleri yetiştirilerek dünyanın dört bir yanında prestijli projelerde mezunlarımızın görev alması amaçlanmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. YÇ-AYA: 3 AYÇ-YBÖ: 8
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması ve Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlaması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Rüstem Gül İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı E-Posta: rustem.gul@igdir.edu.tr Tel: +90 476 223 00 40 - 4426
Bölüm Olanakları
Bölümde 4 Profesör Dr., 1 Doçent Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve İnşaat Mühendisliği laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde İnşaat Mühendisliği alanına yönelik olarak kurulan kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, fitness, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahiptir.
2Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
4İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlar.
5İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
6İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7Disiplin içi ve disiplinler arası takım halinde ve bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
12222233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 190102002200 BETONARME - II Zorunlu 3 1 0 4
4 20150102001103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 1 2 0 3
5 180102001101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
6 180102001101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
7 190102001000 BİTİRME PROJESİ - I Seçmeli - - - 0
8 20150102007101 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 3 0 0 4
9 180102003100 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 5
10 180102003104 DİNAMİK Zorunlu 3 0 0 0
11 20150102001101 FİZİK - I Zorunlu 3 0 2 5
12 20150102001101 FİZİK - I Zorunlu 3 0 2 5
13 20150102001102 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 2 5
14 180102001100 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
15 20150102005104 HİDROLİK Zorunlu 3 0 0 3
16 20150102001104 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
17 180102001102 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
18 180102001102 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
19 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
20 20150102001100 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 5
21 20150102001100 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 5
22 180102003102 MUKAVEMET - I Zorunlu 3 0 0 5
23 180102003101 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
24 180102005100 SAYISAL YÖNTEMLER Zorunlu 2 2 0 4
25 20150102001105 TEKNİK RESİM Zorunlu 4 0 0 4
26 180102001103 TEKNİK RESİM Zorunlu 3 0 0 4
27 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
28 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
29 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
30 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
31 20150102005105 YAPI STATİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
32 20150102005103 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 83 11 6 107
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102004103 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 190102001100 BETONARME - I Zorunlu 3 1 0 5
5 180102002101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 5
6 20150102002102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 1 2 0 3
7 190102002000 BİTİRME PROJESİ - II Seçmeli - - - 0
8 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
9 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
10 20150102002201 FİZİK - II Zorunlu 3 0 2 5
11 20150102002201 FİZİK - II Zorunlu 3 0 2 5
12 20150102002201 FİZİK - II Zorunlu 3 0 2 5
13 20150102002100 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
14 180102002100 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
15 180102002100 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
16 20150102002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
17 20150102002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
18 180102004202 MUKAVEMET - II Zorunlu 3 0 0 4
19 180102004101 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
20 180102004100 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
21 20150102002101 STATİK Zorunlu 3 0 0 4
22 20150102002101 STATİK Zorunlu 3 0 0 4
23 20150102002101 STATİK Zorunlu 3 0 0 4
24 20150100002000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
25 180100002000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - I Seçmeli - - - 0
26 20150102006101 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
27 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
28 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
29 180102006100 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ - I Zorunlu 3 1 0 5
30 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
31 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
32 20150102006205 YAPI STATİĞİ - II Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 88 9 6 110
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102003100 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 4
2 180102003100 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 5
3 20150102003103 DİNAMİK Zorunlu 3 1 0 0
4 180102003104 DİNAMİK Zorunlu 3 0 0 0
5 180102003103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 2
6 20150102003104 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 2 0 2 6
7 180102003105 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 2 0 2 4
8 20150102003102 MUKAVEMET - I Zorunlu 3 1 0 5
9 180102003102 MUKAVEMET - I Zorunlu 3 0 0 5
10 180102003101 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
11 20150102003101 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
12 20150100003000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
13 180100003000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 4
Toplam 36 2 4 43
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102004104 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 1 4
2 180102004103 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
3 180102004203 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 20150102004202 MUKAVEMET - II Zorunlu 3 0 0 6
5 180102004202 MUKAVEMET - II Zorunlu 3 0 0 5
6 20150102004101 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
7 180102004101 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
8 20150102004100 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
9 180102004100 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
10 20150100004000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
11 180100004000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - III Seçmeli - - - 4
12 20150102004103 TOPOĞRAFYA Zorunlu 2 2 0 5
13 20150102004103 TOPOĞRAFYA Zorunlu 2 2 0 5
14 20150102004102 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 2 5
15 180102004102 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 2 5
Toplam 39 4 5 61
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102005104 HİDROLİK Zorunlu 3 0 0 3
2 20150102005104 HİDROLİK Zorunlu 3 0 0 3
3 20150102005101 SAYISAL YÖNTEMLER Zorunlu 2 1 0 3
4 180102005100 SAYISAL YÖNTEMLER Zorunlu 2 2 0 4
5 180100005000 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 5
6 20150100005000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
7 20150102005102 TOPRAK İŞLERİ VE SANAT YAPILARI Zorunlu 3 1 0 3
8 20150102005102 TOPRAK İŞLERİ VE SANAT YAPILARI Zorunlu 3 1 0 3
9 20150102005105 YAPI STATİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
10 20150102005105 YAPI STATİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
11 20150102005100 YAZ STAJI - I Zorunlu 0 0 0 6
12 20150102005100 YAZ STAJI - I Zorunlu 0 0 0 6
13 20150102005103 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
14 20150102005103 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 34 5 0 52
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102006103 BETONARME - I Zorunlu 3 1 0 4
2 20150102006103 BETONARME - I Zorunlu 3 1 0 4
3 20150102006102 HİDROLOJİ Zorunlu 3 0 1 4
4 20150102006102 HİDROLOJİ Zorunlu 3 0 1 4
5 180100006000 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 5
6 20150100006000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
7 20150102006101 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
8 20150102006101 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
9 180102006100 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ - I Zorunlu 3 1 0 4
10 20150102006100 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ - I Zorunlu 3 1 0 4
11 20150102006205 YAPI STATİĞİ - II Zorunlu 3 1 0 6
12 20150102006205 YAPI STATİĞİ - II Zorunlu 3 1 0 6
Toplam 36 6 2 49
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102007203 BETONARME - II Zorunlu 2 0 0 3
2 20150102007203 BETONARME - II Zorunlu 2 0 0 3
3 190102001000 BİTİRME PROJESİ - I Seçmeli - - - 5
4 20150102007101 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 3 0 0 3
5 20150102007101 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 3 0 0 3
6 20150102007100 SU KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 2
7 20150102007100 SU KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 2
8 180100007000 TEKNİK SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 5
9 20150100007000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
10 20150100007001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
11 20150100007002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - V (BİTİRME PROJESİ - I) Seçmeli - - - 0
12 20150102008102 YAPI MÜHENDİSLİĞİ VE İŞLETMESİ Zorunlu 3 1 0 4
13 20150102007200 YAZ STAJI - II Zorunlu 0 0 0 6
14 20150102007200 YAZ STAJI - II Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 28 7 0 42
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190102002000 BİTİRME PROJESİ - II Seçmeli - - - 5
2 20150102008101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Zorunlu 0 0 4 6
3 20150102008100 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
4 20150100008002 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 4
5 180100008004 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - IV Seçmeli - - - 0
6 180100008000 TEKNİK SEÇMELİ - IV Seçmeli - - - 5
7 180100008001 TEKNİK SEÇMELİ - V Seçmeli - - - 5
8 180100008002 TEKNİK SEÇMELİ - VI Seçmeli - - - 5
9 180100008003 TEKNİK SEÇMELİ - VII Seçmeli - - - 6
10 20150100008000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI Seçmeli - - - 0
11 20150100008001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII Seçmeli - - - 6
12 20150100008003 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VIII (BİTİRME PROJESİ - II) Seçmeli - - - 5
13 20150102008102 YAPI MÜHENDİSLİĞİ VE İŞLETMESİ Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 25 11 4 53
 
BİTİRME PROJESİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190102001101 ZEMİN MEKANİĞİ PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
2 190102001102 BETONARME PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
3 190102001103 SU KAYNAKLARI PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
4 190102001104 ÇELİK PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
5 190102001105 ULAŞTIRMA PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
BİTİRME PROJESİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190102002201 ZEMİN MEKANİĞİ PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
2 190102002202 BETONARME PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
3 190102002203 SU KAYNAKLARI PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
4 190102002204 ÇELİK PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
5 190102002205 ULAŞTIRMA PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102002103 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 20150102002104 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 20150102002105 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102002103 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 180102002104 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180102002105 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
4 180102002106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
5 180102002107 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 180102002108 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180102002109 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 180102002110 ULAŞTIRMA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 180102002111 KARAYOLU TRAFİK KANUNU Seçmeli 3 0 0 0
10 180102002204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102003105 GİRİŞİMCİLİK - I Seçmeli 2 0 0 4
2 20150102003106 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
3 20150102003107 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102001104 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 180102001105 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180102001106 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 180102001107 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 180102001108 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
6 180102001109 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180102001110 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
8 180102001111 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 4
9 180102001112 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
10 180102001113 KENT İÇİ ULAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
11 180102001114 DEPREM BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 0
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102004105 GİRİŞİMCİLİK - II Seçmeli 2 0 0 4
2 20150102004106 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 20150102004107 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102002103 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 180102002104 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180102002105 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
4 180102002106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
5 180102002107 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 180102002108 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180102002109 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 180102002110 ULAŞTIRMA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 180102002111 KARAYOLU TRAFİK KANUNU Seçmeli 3 0 0 0
10 180102002204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 4
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102005101 BETONARME YAPILARIN TASARIMI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180102005102 YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180102005103 İLERİ MALZEME BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 5
4 180102005104 MÜHENDİSLİKTE GÜVENİLİRLİK VE RİSK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
5 180102005105 YOL MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102005106 MİMARİ YAPISAL TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
2 20150102005107 YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
3 20150102005108 İLERİ MALZEME BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102006101 ŞANTİYE TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
2 180102006102 BİNA TASARIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
3 180102006103 TÜNEL İNŞAATI Seçmeli 3 0 0 5
4 190102006100 ESNEK YOL ÜST YAPILARI Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102006104 ŞANTİYE TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 20150102006105 BİNA TASARIM YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 0 6
3 20150102006106 TÜNEL İNŞAATI Seçmeli 3 0 0 6
BİTİRME PROJESİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190102001101 ZEMİN MEKANİĞİ PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
2 190102001102 BETONARME PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
3 190102001103 SU KAYNAKLARI PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
4 190102001104 ÇELİK PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
5 190102001105 ULAŞTIRMA PROJE - I Seçmeli 2 2 0 5
TEKNİK SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102007100 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 5
2 180102007101 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180102007102 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 0 5
4 180102007200 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 3 0 0 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102007106 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 6
2 20150102007107 ÖZEL BETONLAR Seçmeli 3 0 0 6
3 20150102007108 BETONARME ÖZEL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102007103 MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
2 20150102007104 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
3 20150102007105 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 0 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS - V (BİTİRME PROJESİ - I)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102007109 ZEMİN MEKANİĞİ PROJE - I Seçmeli 0 4 0 5
2 20150102007110 ÇELİK PROJE Seçmeli 0 4 0 5
3 20150102007111 ULAŞTIRMA PROJE Seçmeli 0 4 0 5
BİTİRME PROJESİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190102002201 ZEMİN MEKANİĞİ PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
2 190102002202 BETONARME PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
3 190102002203 SU KAYNAKLARI PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
4 190102002204 ÇELİK PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
5 190102002205 ULAŞTIRMA PROJE - II Seçmeli 2 2 0 5
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102008109 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
2 20150102008110 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
3 20150102008111 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102002103 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
2 180102002104 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 180102002105 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
4 180102002106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
5 180102002107 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 180102002108 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 180102002109 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 180102002110 ULAŞTIRMA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 180102002111 KARAYOLU TRAFİK KANUNU Seçmeli 3 0 0 0
10 180102002204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 0
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102008101 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
2 180102008106 BETONARME ÖZEL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 5
3 180102008107 RİJİT YOL ÜST YAPILARI Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102008100 DERİN KAZILAR VE İKSA YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
2 180102008102 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180102008108 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102008103 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
2 180102008104 BETONARME YAPILARDA KALIP VE İSKELE Seçmeli 3 0 0 5
3 180102008105 BARAJLAR Seçmeli 3 0 0 5
4 180102008109 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180102008110 MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 0 0 4 6
2 180102008111 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 4 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102008103 DERİN KAZILAR VE İKSA YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 0 6
2 20150102008104 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
3 20150102008200 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 3 0 0 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102008106 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
2 20150102008107 BETONARME YAPILARDA KALIP VE İSKELE Seçmeli 3 0 0 6
3 20150102008108 BARAJLAR Seçmeli 3 0 0 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VIII (BİTİRME PROJESİ - II)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20150102008112 SU KAYNAKLARI PROJE Seçmeli 0 4 0 5
2 20150102008113 BETONARME PROJE Seçmeli 0 4 0 5
3 20150102008209 ZEMİN MEKANİĞİ PROJE - II Seçmeli 0 4 0 5
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr