Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102005108İLERİ MALZEME BİLİMİSeçmeli356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yapı Malzemelerinin şekil değiştirme özellikleri malzeme seçiminde ve kullanımında büyük önem taşır. Bu nedenle yapı malzemelerinin davranışlarının ayrıntılı olarak açıklanması gerekir. Bu ders ile yapı mühendisliği öğrencilerinin tasarım ve araştırma yaparken gereksinme duyacakları malzeme davranışları ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Engin Yener
Öğrenme Çıktıları
1Malzeme davranışı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir
2Bazı mekanik modelleri kullanarak malzeme parametrelerini belirleyebilecek.
3Bazı malzeme davranışlarının mekanik modelini kurabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Malzeme bilimine duyulan gereksinim/ Katı cisimlerin mekanik davranışları/ İdeal cisimler ve mekanik modeller/ Gerilme Hali/ Şekil değiştirme hali ve Bünye Denklemleri / Reolojik Modeller/ Plastik davranış: Plastik şekil değiştirme, Dislokasyonlar / Kırılma Kriterleri, Kırılma Hipotezleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Malzeme bilimine duyulan gereksinim, Dayanım tükenmesine neden olan faktörler
2Katı cisimlerin mekanik davranışları
3İdeal cisimler ve mekanik modeller
4Gerilme Hali
5Şekil değiştirme hali ve Bünye Denklemleri
6Kristal Yapı, Miller İndisleri, Viskoelastisite
7Reolojik Modeller
8Ara sınav
9Dislokasyonlar
10Dislokasyonlar
11Dislokasyonlar
12Kayma Düzlemleri ve Kayma Sistemleri
13Metalik malzemelerde mukavemet arttırıcı işlemler
14Çeliğin gerçek gerilme-deformasyon diyagramı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
(1) Onaran, K., Malzeme Bilimi, 8. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13565
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134534344454
ÖÇ232433434333
ÖÇ344555444545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr