Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102002106FİNANSAL YÖNETİMSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili öğretim üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Finansal yönetimin temel ilkeleri ve finansal çevre hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2Kısa ve uzun vadeli finansal planlama tekniklerini öğrenecektir.
3İşletmelerde alacak, nakit ve çalışma sermayesi yönetiminin önemini anlayacaklardır.
4Çeşitli finansal yöntemleri kullanarak, işletme finansı kararlarını analiz edeceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletmelerde Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre ve Finansal Amaçlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz ve Kontrol, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmelerde Finans Fonksiyonu ve Finansal Amaçlar
2Finansal Piyasalar ve Araçlar
3Paranın Zaman Değeri ve Sermayenin Fırsat Maliyeti
4Finansal Analiz ve Kontrol
5Finansal Oran Analizi
6Finansal Planlama Süreci
7Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri
8Ara Sınav
9Nakit Yönetimi, Nakit Bütçelerinin Hazırlanması
10Alacakların Yönetimi
11Stokların Yönetimi
12Kredi Yönetimi
13Örnek Finansal Olay Çalışmaları
14Örnek Finansal Olay Çalışmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Brealey, R. Myers, S. Marcus, A.; “Principles of Corporate Finance”, McGraw Hıll 2008; çeviri kitap; Arıkan, T, Bozkurt, Ü, Doğukanlı H.; “İşletme Finansının Temelleri”, Literatür Yayınevi, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ132333343323
ÖÇ242343333234
ÖÇ323333333333
ÖÇ433223333332
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr