Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102001105TEKNİK RESİMZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çizim tekniklerini öğretmek, plan, kesit, görünüş kavramları ve uygulamaları, proje okuma ve değerlendirme, 2 ve 3 boyutlu uzaydaki şekil ve katı cisimleri çizmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Engin YENER
Öğrenme Çıktıları
1Teknik resim çizimi yaparken, hakkında bilgi sahibi olduğu araç ve gereçleri kullanabilme
2Geometrik çizimleri yapabilme
3Perspektif görünüşü ile tanımlanmış basit parçalarının iz düşüm metodu ile üç görünüşlü epür çizimini oluşturabilme
4Perspektif resimlerin ve görünüşlerin ölçülendirilmesini yapabilme
5Kesit alma yöntemlerini teknik resim çizimi üzerinde uygulayabilme
6 Görünüşleri verilen bir şeklin eksik görünüşünü tamamlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teknik çizim esasları: ortografik çizim, izometrik ve açılı izdüşümler ve kesit almalar. Temel boyutlandırma teknikler. Grafik ve baskı teknikleri. Alan modellerine giriş ve kağıt üzerinde alan kavramları. İnşaat mühendisliği uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mühendislikte çizime giriş, Çizim aletleri ve kullanılması
2Temel Geometrik Çizimler (Doğrular, Daireler ve Düzlemler)
3Temel Geometrik Çizimler (Çokgenlerin Çizimi, Çember ve teğet doğrularla ilgili çizimler)
4Temel Geometrik Çizimler (Elips, Oval ve Parabol Çizimleri)
5 Görünüş Çıkarma (İz düşüm kavramı, Görünüş tanımı)
6Görünüş Çıkarma (İz düşüm kavramı, Görünüş tanımı)
7Görünüş Çıkarma (Görünüş çeşitleri, Görünüş çıkarmanın kuralları)
8Görünüş Çıkarma (Perspektif resimler, Eksik verilmiş görünüşler, Yardımcı görünüşler)
9Vize
10Kesit Görünüş (Kesit alma, kesit görünüş çeşitleri)
11Kesit Görünüş (Kesit alma kuralları)
12Ölçülendirme (Kurallar, Ölçülendirme elemanları, Ölçülendirme sistemleri)
13Ölçülendirme (Ölçülendirme düzenlenmesi, Ölçülerin yerleştirilmesi, Ölçekler)
14İnşaat Mühendisliği Uygulamaları
15İnşaat Mühendisliği Uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Giesecke, E. Frederick, et. al., Technical Drawing (13th Edition), Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J., 2009.  Şen, İ.Z., ve Özçilingir, N., “Teknik Resim-Temel Bilgiler”, Deha Yayıncılık, İstanbul, 2007.  Şen, İ.Z., ve Bora, H., “Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım – AutoCAD 2008”, Deha Yayıncılık, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi450
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133 4       
ÖÇ233 4       
ÖÇ333 3       
ÖÇ433 4       
ÖÇ533 4       
ÖÇ633 4       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr