Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102003105MALZEME BİLİMİ Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislikte kullanılan malzemelerin özelliklerini ve malzemelerin makro ve mikro yapılarını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Malzeme biliminin temellerini ve genel malzeme türlerini tanıma
2Malzemelerin fiziksel özelliklerini atomik yapı, kimyasal bileşim ve kristal yapıya bağlı olarak tahmin edebilme
3Malzeme içerisindeki kusurlar ve kusurların malzeme fiziksel özelliklerine etkisini görme
4Malzemelerin mekanik özelliklerini tespit yöntemleri
5Tasarımda doğru malzeme seçme yeteneğini kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mühendislik malzemelerinin özellikleri malzeme yapısı; atomik dizilimler, yapısal kusurlar, atom hareketleri. Malzemelerin mekanik özellikleri: kuvvet, gerilme, deformasyon ve birim şekil değiştirme kavramları. Elastisite; elastik ve plastik davranış. Viskozite; reolojik modeller. Malzemelerin sünme, genleşme, kırılganlık, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, yaylanma ve sönümleme özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, atomik yapı, atomlar arası bağlar
2Kristal yapı, miller indisleri
3Kristal yapı, miller indisleri, Kristal kusurları ve katılarda yayınım
4Malzemelerin fiziksel özellikleri
5Malzemelerin mekanik özellikleri
6Malzemelerin mekanik özellikleri
7Elastisite; elastik ve plastik davranış
8Elastisite; elastik ve plastik davranış
9Vize
10Viskozite; reolojik modeller
11Malzemelerin özellikleri ( Sünme, genleşme, kırılganlık ve süneklik)
12Malzemelerin özellikleri ( Sertlik, yorulma ve, tokluk)
13Malzemelerin özellikleri ( Yaylanma ve sönümleme)
14Aşınma ve korozyon
15Malzemelerin elektriksel, manyetik ,optik ve ısıl özellikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Malzeme Bilimi, Kaşif Onaran., İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1989.  Introduction to Materials Science for Civil Engineers, Turhan Y. Erdoğan, Mustafa Tokyay, İsmail Ö. Yaman, Sinan T. Erdoğan, METU Press, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ43     3    
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr