Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102001100MATEMATİK - IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Hasan KARA
Öğrenme Çıktıları
1Teğet ve normal denklemi ile artan ve azalan fonksiyonları tanımlar.
2Teğet ve normal denklemi ile artan ve azalan fonksiyonları tanımlar.
3Türev kullanarak belirsiz hallerin limitini hesaplar.
4Türev kullanarak belirsiz hallerin limitini hesaplar.
5Fonksiyonların maksimum ve minimumu ile asimptotlarını tanımlar.
6Fonksiyonların maksimum ve minimumu ile asimptotlarını tanımlar.
7Eğri çizimlerini açıklar.
8Eğri çizimlerini açıklar.
9Tüve kullanarak mühendislik problemlerini çözer. Diferensiyel kullanarak yaklaşık hesap yapar.
10Tüve kullanarak mühendislik problemlerini çözer. Diferensiyel kullanarak yaklaşık hesap yapar.
11Küme ve sayı kümeleri kavramlarını tanımlar. Özdeşlik, denklem ve eşitsizlik kavramlarını açıklar.
12Küme ve sayı kümeleri kavramlarını tanımlar. Özdeşlik, denklem ve eşitsizlik kavramlarını açıklar.
13Fonksiyon ve fonksiyonların özelliklerini tanımlar.
14Fonksiyon ve fonksiyonların özelliklerini tanımlar.
15Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları, Parçalı fonksiyonlar ve özel tanımlı fonksiyonları (Mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları) tanımlar.
16Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları, Parçalı fonksiyonlar ve özel tanımlı fonksiyonları (Mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları) tanımlar.
17Limit kavramını açıklar ve limit tanımı ile limit hesabı yapar. Limit hesabı için kullanılan kuralların ispatını yapar.
18Limit kavramını açıklar ve limit tanımı ile limit hesabı yapar. Limit hesabı için kullanılan kuralların ispatını yapar.
19Sağ ve sol taraflı limitleri tanımlar. Belirsiz halleri bilir.
20Sağ ve sol taraflı limitleri tanımlar. Belirsiz halleri bilir.
21Fonksiyonlarda süreklilik kavramını tanımlar ve Süreksizlik çeşitlerini bilir.
22Fonksiyonlarda süreklilik kavramını tanımlar ve Süreksizlik çeşitlerini bilir.
23Türev kavramı açıklar ve türev tanımı ile türev hesabı yapar. Türev tanımı ile türev alma kurallarını ispatlar.
24Türev kavramı açıklar ve türev tanımı ile türev hesabı yapar. Türev tanımı ile türev alma kurallarını ispatlar.
25Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların, Üstel ve logaritma fonksiyonlarının, Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevini tanımlar.
26Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların, Üstel ve logaritma fonksiyonlarının, Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevini tanımlar.
27Yüksek mertebeden türev hesaplar. Parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevlerini tanımlar. Kapalı fonksiyonların türevini açıklar.
28Yüksek mertebeden türev hesaplar. Parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevlerini tanımlar. Kapalı fonksiyonların türevini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Önbilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kümeler. Sayı Kümeleri. Denklemler. Özdeşlikler. Eşitsizlikler.
2Fonksiyon kavramı. Fonksiyon çeşitler (Polinom fonksiyon, rasyonel fonksiyon, üstel ve logaritma fonksiyonu ve bu fonksiyonların en geniş tanım kümeleri).
3Fonksiyon çeşitleri (Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar (Mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları))
4Limit kavramı ve limit tanımı ile limit hesabı. Limit hesabı için kullanılan kuralların ispatı. Sandviç teoremi. Trigonometrik fonksiyonların limitleri.
5Sağ ve sol taraflı limitler. Belirsiz haller (0/0,sonsuz/sonsuz, 0.sonsuz, sonsuz-sonsuz,1^sonsuz)
6Fonksiyonlarda süreklilik kavramı. Süreksizlik çeşitleri. Sürekli fonksiyonların özellikleri ( Aradeğer teoremi, mutlak maksimum ve minimum, yerel maksimum ve minimum tanımları, …)
7Türev kavramı ve türev tanımı ile türev hesabı. Türev tanımı ile türev alma kurallarının ispatı. Ters fonksiyonun türevi.
8Ara sınav
9Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevi. Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi.
10Yüksek mertebeden türev. Parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevleri. Kapalı fonksiyonların türevi.
11Teğet ve normal denklemi. Artan ve azalan fonksiyonlar
12Belirsiz Haller (L’Hopital Kuralı ile incelenmesi).
13Fonksiyonların maksimum ve minimumu, asimptotlar , Eğri çizimleri.
14Mühendislik problemleri. Diferansiyel ile yaklaşık hesap.
15Mühendislik problemleri. Diferansiyel ile yaklaşık hesap.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards ve Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın 2-Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı Calculus, Robert Ellis-Denny Gulick 3-Genel Matematik, Prof. Dr. Ekrem Kadıoğlu, Prof. Dr. Muhammet Kamalı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı11010
Quiz11010
Derse Katılım14456
Soru-Yanıt7321
Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133323433433
ÖÇ233332333244
ÖÇ344433423333
ÖÇ434434443433
ÖÇ543333333334
ÖÇ634323434434
ÖÇ733343344343
ÖÇ834323333343
ÖÇ933333432333
ÖÇ1033333333333
ÖÇ1134334333333
ÖÇ1232323344443
ÖÇ1323333343243
ÖÇ1432323423323
ÖÇ15           
ÖÇ16           
ÖÇ17           
ÖÇ18           
ÖÇ19           
ÖÇ20           
ÖÇ21           
ÖÇ22           
ÖÇ23           
ÖÇ24           
ÖÇ25           
ÖÇ26           
ÖÇ27           
ÖÇ28           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr