Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000113TÜRK DİLİ - I Zorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili öğretim üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilebilir.
2Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilebilir.
3Temel yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanımını edinir.
4Temel yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanımını edinir.
5Daha geniş bir sözvarlığı edinir.
6Daha geniş bir sözvarlığı edinir.
7Anadiline hâkim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir.
8Anadiline hâkim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir.
9Okuma beğenisi ve alışkanlığı edinir
10Okuma beğenisi ve alışkanlığı edinir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması
2İletişim.
3Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili.
4Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi.
5Güncel metinler eşliğinde günümüz Türkçesinin sorunları. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımı ile ilgili sorunlar.
6Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları.
8Ara Sınav
9Yazılı anlatım (Kompozisyon).
10Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri).
11Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları.
12Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar.
13Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları.
14Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Yusuf Çotuksöken, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili 1. ve 2. Cilt, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)64
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444443444
ÖÇ243344343433
ÖÇ334444433334
ÖÇ434454444344
ÖÇ544443433334
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr