Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102003101MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu kavramların karşılaşılabilecek çeşitli mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Ezgi KAYA
Öğrenme Çıktıları
1Kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar
2Kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar
3Öğrendiği matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar
4Öğrendiği matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar
5Kurduğu matematiksel ilişkileri karşılaşabileceği problemleri çözmek için uygular.
6Kurduğu matematiksel ilişkileri karşılaşabileceği problemleri çözmek için uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Matris ve determinant işlemleri, lineer denklem sistemlerinin matris determinant yaklaşımlarıyla çözümü (Gauss, Gauss-Jordan, Cramer, ters matris), vektörler, vektörel işlemler, vektörlerin skaler ve vektörel çarpımları, ortagonal-ortanormal vektörler, lineer dönüşümler, kare matrisin öz değer ve öz vektörleri, öz değer - öz vektörlerin lineer sistem davranışına etkisi, Kompleks sayılar cebri, kompleks sayıların kutupsal gösterimi, kompleks fonksiyonların türevi, analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri,kuvvet serileri , Cauchy integral teoremi, Cauchy integral formülü, Taylor açılımı, Laurent açılımı,Rezidüler, rezidü teoremleri. Genelleştirilmiş integraller.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Matris ve determinant işlemleri
2lineer denklem sistemlerinin matrisdeterminant yaklaşımlarıyla çözümü (Gauss, Gauss-Jordan, Cramer, ters matris)
3vektörler, vektörel işlemler, vektörlerin skaler ve vektörel çarpımları
4ortagonal-ortanormal vektörler
5lineer dönüşümler
6kare matrisin öz değer ve öz vektörleri
7öz değer - öz vektörlerin lineer sistem davranışına etkisi
8Ara Sınav
9Kompleks sayılar cebri, kompleks sayıların kutupsal gösterimi
10kompleks fonksiyonların türevi
11analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri,kuvvet serileri
12Cauchy integral teoremi, Cauchy integral formülü
13Taylor açılımı, Laurent açılımı
14Rezidüler, rezidü teoremleri. Genelleştirilmiş integraller
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Dursun Taşçı,Lineer Cebir 2- Aşkın Demirkol, Mühendisler İçin Lineer Sistemler Lineer Cebir - I , Sakarya Kitabevi, 2011. 3- Complex Variables and Their Applications, Addison Wesley, Anthony D. Osborne, 1999. 4- Introduction to Complex Variables and Applications, R.V. Churchill, McGraw-Hill, New York, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)157
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444444444
ÖÇ244444444444
ÖÇ344444444444
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr