Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102001110HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir kuruluşu ya da işletmeyi kendi çalışanlarına, hedef kitleyi oluşturan tüm müşterilerine benimsetmek, onların desteklerini kazanmak ve olumlu bir firma imajı yaratmak amacına dönük olan halkla ilişkiler fonksiyonuna ilişkin süreci, halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme yöntemleri ile uygulama ve uygulamaya yönelik kullanılan araçları anlatmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili öğretim üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler iş yaşamında halkla ilişkiler alanında yapılması gerekenler ve sorumlulukları bilir.
2Uygulamadaki eksik ve yanlışların nedenlerini analiz edebilme becerisini kazanır.
3Ders, halkla ilişkiler alanında araştırma ve incelemeler yapılmasını teşvik eder.
4İşletmelerde Halkla İlişkiler birimlerinin önemlerinin anlaşılmasını sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla ilişkilerin tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi
2Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde halkla ilişkilerin yeri, Halkla ilişkilere yakın kavramlar
3T.K.Y. ve Örgüt kültürü ile halkla ilişkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bu konulara ilişkin etkin iletişim tekniklerinin belirlenmesi
4Halka ilişkilerde izlenen amaçlar, temel ilkeler
5Halka ilişkilerde etik yaklaşım
6Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri ve örgütlenmesi
7İşyerinde ve çalışanlarda halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler
8Ara Sınav
9İşletmede halka ilişkiler politikasında hedef kitle (işletme içi ve işletme dışı hedef kitle), basınla ilişkiler
10Halka ilişkilerde kullanılan iletişim araçları (yazılı ve sözlü, görsel ve işitsel araçlar
11Halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği (sunuş planı, görsel işitsel malzeme kullanımı)
12Etkin konuşma, etkin dinleme ve soru sorma tekniğinin halka ilişkilerde prezentasyonlarındaki etkisi
13Türkiye’de halka ilişkiler uygulamaları
14Türkiye’de halka ilişkiler uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133333333333
ÖÇ232444334323
ÖÇ343333433343
ÖÇ433343432434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr