Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102002103İLETİŞİMSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kişinin kendisini ve çevresini sorgulayarak, farkına vararak sağlıklı iletişim oluşturabilme kabiliyetini kazanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1iletişim kavramını anlama
2iletişim kavramını anlama
3iletişimin ögelerini saptama
4iletişimin ögelerini saptama
5iletişim şekillerini öğrenme
6iletişim şekillerini öğrenme
7iç iletişim kavramını anlama
8iç iletişim kavramını anlama
9tek yönlü iletişimle ilgili süreci görme
10tek yönlü iletişimle ilgili süreci görme
11çift yönlü iletişimin işleyişini anlama
12çift yönlü iletişimin işleyişini anlama
13sağlıklı iletişimin temel unsurlarını öğrenme
14sağlıklı iletişimin temel unsurlarını öğrenme
15İletişim türlerini öğrenme
16İletişim türlerini öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim kavramı.İletişim çeşitleri .Sözlü iletişim.Sözsüz iletişim.Beden dili. İletişim sorunları ve çözüm yolları. Sağlıklı iletişime giden yol.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişimin tanımlanması
2İletişimim unsurları
3İletişim şekilleri
4İç iletişim
5Tek yönlü iletişim
6Çift yönlü iletişim; kişilerarası iletişim
7Grup iletişimi
8Ara sınav
9Kitle iletişimi
10Kitle iletişimi
11Sağlıklı iletişimin temel unsurları
12İletişimin önündeki engeller
13İletişim türleri
14Sözlü iletişim
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yaylagül, Levent (2008). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları. Genel ve teknik iletişim (Doç. Dr. Hasan TUTAR-Yrd. Doç. Dr. M. Kemal YILMAZ-Öğr. Gör. Ömer EROĞLU)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ114233554342
ÖÇ243535424355
ÖÇ354334534543
ÖÇ445324353445
ÖÇ543434544434
ÖÇ643434435343
ÖÇ734544323253
ÖÇ855553551544
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
ÖÇ13           
ÖÇ14           
ÖÇ15           
ÖÇ16           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr