Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102002102BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler C++ programlama ortamını kullanarak nesne yönelimli program geliştirmenin temel prensiplerini öğrenecekler. Dersin konuları içerisinde program tasarımının ve algoritma geliştirme stratejilerinin temelleri, sınıflar, nesneler, veri üyeleri, yöntemler, soyut veri tipleri, operatör yükleme, kalıtım, çok biçimlilik ve şablonlar yer almaktadır. Ders içerisinde ek olarak nesne tasarımında kalıtımın ve çok biçimliliğin uygulanması gibi nesne yönelimli programlama teknikleri de tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Adem Koçyiğit
Öğrenme Çıktıları
1Programlamada nesne yönelimli tasarım ilkelerini tanımlayabilecektir.
2Programlamada nesne yönelimli tasarım ilkelerini tanımlayabilecektir.
3C++ programlama dilinde nesneleri kullanarak program geliştirebilecektir.
4C++ programlama dilinde nesneleri kullanarak program geliştirebilecektir.
5C++ programlama dili ile program geliştirmede çok biçimlilik kavramını uygulayabilecektir.
6C++ programlama dili ile program geliştirmede çok biçimlilik kavramını uygulayabilecektir.
7C programlama dili ile program geliştirmede sınıf şablonları kullanabilecektir.
8C programlama dili ile program geliştirmede sınıf şablonları kullanabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders akış diyagramlarını, C++ dili operatörlerini, akış kontrol deyimlerini ve döngüleri, fonksiyon ve sınıf mantığını, nesneye dayalı programlama terimleri ve temellerini, dosyalama mantığı ve dosya erişimini, matris, arama ve sıralama algoritmalarını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1C++ Temellerine Giriş: C’den C++ programlama diline.
2Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş: Sınıflar, nesneler, üye fonksiyonlar ve veri üyeleri; Laboratuvar çalışması
3Sınıflar: Sınıf alanı, yardımcı fonksiyonlar, kurucular ve bozucular, arkadaş fonksiyonlar ve arkadaş sınıflar, “this” işaretçisi, statik sınıf üyeleri, veri soyutlama ve bilgi gizleme
4Operatör Yükleme – I. Bölüm: Operatör yüklemenin temelleri, sınıf üyeleri olarak operatör fonksiyonlarına karşı küresel fonksiyon, akış ekleme ve akış çıkarma operatörleri
5Operatör Yükleme – II. Bölüm: Birli operatörleri yükleme, ikili operatörleri yükleme, dinamik bellek yönetimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
C++ ile nesne tabanlı programlama, Bora Güngören
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)79
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14    3     
ÖÇ23    3     
ÖÇ33    3     
ÖÇ43    3     
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr