Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102003106EKONOMİYE GİRİŞSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin mikro iktisadi kavramlar konusunda temel bilgiye sahip olmalarını ve bireyler, işletmeler ve devlet arasındaki ilişkiyi ekonomik yorumlama kabiliyetine sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrenciler, ekonomik davranışlar hakkında temel analizleri yapma ve sonuca varma konularında beceri edinirler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci iktisadi temel kavramları kullanır.
2Öğrenci iktisadi temel kavramları kullanır.
3Öğrenci tüketicinin ekonomik karar verme sürecini analiz edebilir.
4Öğrenci tüketicinin ekonomik karar verme sürecini analiz edebilir.
5Öğrenci gerçek hayattaki piyasa kavramını değerlendirebilir.
6Öğrenci gerçek hayattaki piyasa kavramını değerlendirebilir.
7Öğrenci işletmelerin rasyonel karar verme süreçlerini analiz edebilir.
8Öğrenci işletmelerin rasyonel karar verme süreçlerini analiz edebilir.
9Öğrenci piyasa çeşitlerini kategorize edebilir.
10Öğrenci piyasa çeşitlerini kategorize edebilir.
11Öğrenci tüketici denge düzeylerinin oluşumunu ve milli gelir konseptini kritize edebilir.
12Öğrenci tüketici denge düzeylerinin oluşumunu ve milli gelir konseptini kritize edebilir.
13Öğrenci parayı iktisadi büyüme ve iktisadi sistemlerin temel unsurları için kullanma yeteneğini elde eder.
14Öğrenci parayı iktisadi büyüme ve iktisadi sistemlerin temel unsurları için kullanma yeteneğini elde eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, temel ekonomi tanım ve terimleri, prensipleri, okullar, dayanışma ve ticaret, arz ve talep pazarı, esneklik, devletin pazara etkileri ve kontrol mekanizmaları, pazarların etkinliği, kamu ekonomisi, endüstrinin organizasyonu ve pazarlar, tüketici seçimi teorisi, parasal sistem, büyüme ve eflasyon konuları işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekonomiye Giriş
2Ekonomi Modelleri
3Dayanışma ve Ticaret
4Arz ve Talep
5Esneklik ve Uygulamaları
6Piyasa ve Refah
7Uluslararası Ticaret
8Arasınav
9Rekabet Piyasaları
10Tekel ve Oligopol
11Üretim Faktörleri için Piyasa
12Tüketici Seçimi Teorisi
13Ödev Sunumları
14Ödev Sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mankiw, N. G., Principles of Macroeconomics, Harcourt College Publishers, Second Edition,2001. Welch and Welch, ECONOMICS Theory ve Practice, John Wiley ve Sons, Inc., Ninth Edition, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154353454345
ÖÇ233545335535
ÖÇ345435434444
ÖÇ433443543544
ÖÇ554434355353
ÖÇ645543533453
ÖÇ733355444345
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
ÖÇ13           
ÖÇ14           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr