Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102005100SAYISAL YÖNTEMLERZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Analitik olarak çözümü zor ya da mümkün olmayan problemlerin sayısal olarak çözülme yollarını göstermek, bunun yanında, bilgisayar ve programlama programlarına altyapı oluşturmak bu dersin amacıdır. Fen ve Mühendislik alanında öğrenim gören öğrencilerin hâli hazırda görmüş oldukları Temel Fen ve Mühendislik teorik konuları ve Soyut Matematik konuları arasında bir köprü kurması da sağlanmış olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha BİNGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Uygulamada karşılaşacakları problemleri ve deneylerle buldukları sonuçları değerlendirme yeteneğine sahip olacaktır.
2Kapalı çözümleri bulunamayan bazı problemlerin sayısal çözümünü yapma bilgi ve becerisini kazanmış olacaktır.
3Fen ve Mühendislik problemlerini bilgisayar ortamında modelleyip çözebilmesinde altyapıya sahip olacaktır.
4Mühendislik problemlerinin sayısal çözüm sonuçlarının istenilen hassasiyette çözülmesini kontrol edebilecektir.
5Deneysel sonuçlardan analitik formülasyon türetebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hata Analizi, Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri, Lineer Denklem Takımlarının Çözüm Yöntemleri, İnterpolasyon ve Eğri Uydurma, Sayısal Türev, Sayısal İntegrasyon, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hata Analizi
2Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri
3Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri
4Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri
5Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri
6İnterpolasyon ve Eğri Uydurma
7İnterpolasyon ve Eğri Uydurma
8Arasınav
9Sayısal Türev
10Sayısal Türev
11Sayısal İntegrasyon
12Sayısal İntegrasyon
13Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri
14Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chapra, S.C. ve Canale, R.P., Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Türkçesi: Heperkan, H. ve Kesgin, U., Liteatür, İstanbul, 2006. Karagöz, İ., Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, 3. baskı, Nobel Yayıncılık, 2011. Uzun, İ., Nümerik Analiz, Beta Yayıncılık, 2011. Tapramaz, R., Sayısal Çözümleme, Literatür, İstanbul, 2005. Çengel, Y. A., ve Palm, W. J., (Türçesi: Tahsin Engin), Mühendisler ve Fen Bilimciler İçin Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi, İzmir, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama111
Proje Sunma111
Ev Ödevi14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555545555
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr