Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102002108MÜHENDİSLİK ETİĞİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, etik anlayışı bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak. Etik uygulamaların önemini ortaya çıkartmak. Öğrencilerin iş hayatında alacakları iş kararlarını "etik gözlüğü" ile değerlendirme becerilerini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Ömer Rıza Akgün
Öğrenme Çıktıları
1Etik kavramını genel olarak açıklayabilecektir.
2Etik kavramını genel olarak açıklayabilecektir.
3Etik kavramının diğer benzer kavramlarla farklılıklarını kavrayabilecektir.
4Etik kavramının diğer benzer kavramlarla farklılıklarını kavrayabilecektir.
5Etik uygulamaların önemini kavrayabilecektir.
6Etik uygulamaların önemini kavrayabilecektir.
7İş hayatında alacakları iş kararlarını "etik gözlüğü" ile değerlendirebilecektir.
8İş hayatında alacakları iş kararlarını "etik gözlüğü" ile değerlendirebilecektir.
9Başlıca işletme fonksiyonları hakkında temel bilgileri aktarabilecektir.
10Başlıca işletme fonksiyonları hakkında temel bilgileri aktarabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Etiğin kavramsal analizi, etik ile yakın ilişkili kavramlar, işletmelerin ve çalışanların birbirlerine karşı sorumlulukları, şirket etik kodunun hazırlanışı ve uygulanışı konuları ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi.
2Temel Kavramlar
3Teorik Yaklaşımlar
4Şirketin Çalışanlarına Karşı Moral Sorumluluğu: Ayrımcılık
5Şirketin Çalışanlarına Karşı Moral Sorumluluğu: Çalışma Koşulları
6Şirketin Çalışanlarına Karşı Moral Sorumluluğu: İşyeri Kapatma, Çalışanların Kişisel Dokunulmazlığı
7Şirketin Çalışanlarına Karşı Moral Sorumluluğu: Sivil Haklar
8Ara Sınav
9Çalışanların Moral Sorumluluğu
10Müşteri, Diğer Şirketler, Hükümet
11Çevre, Teknoloji ve Yenilik
12Uluslararası İşletme Etiği
13İşletme Etik Kodunun Hazırlanışı
14İşletme Etik Kodunun Uygulanışı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Yurtsever, G. (2000). Şirket Etik Kodu. Ankara: Barış Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134444453344
ÖÇ233444434443
ÖÇ344443444444
ÖÇ444444444344
ÖÇ534434444433
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr