Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102004102YAPI MALZEMELERİ Zorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders kapsamında kompozit malzeme olarak betonun bileşenleri, taze ve sertleşmiş özellikleri ayrıntılı olarak aktarılacaktır. Bunun yanı sıra amaca uygun beton tasarımı için temel adımlar verilecektir. Ayrıca betonda kalite kontrole ilişkin kısaca bilgi verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Devlet Çıragoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Betonun bileşenlerinin neler olduğunu öğrenecekler.
2Betonun bileşenlerinin neler olduğunu öğrenecekler.
3Taze beton özelliklerini ve bu özellikleri ölçme yöntemlerini öğrenecekler.
4Taze beton özelliklerini ve bu özellikleri ölçme yöntemlerini öğrenecekler.
5Sertleşmiş beton özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl belirleneceğini öğrenecekler.
6Sertleşmiş beton özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl belirleneceğini öğrenecekler.
7Beton bileşim hesabının temel adımlarını öğrenecekler ve uygulama yapacaklar.
8Beton bileşim hesabının temel adımlarını öğrenecekler ve uygulama yapacaklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalsiyum esaslı bağlayıcılar. Alçı ve kireç; Çimentolar. Çimentonun üretimi, bileşimi ve türleri; Hidratasyon ve hidratasyon ürünleri. Çimentoların fiziksel ve mekanik özellikleri. Agregalar. Agregaların özellikleri. Agregada zararlı maddeler. Elek analizi ve granülometri. Agrega granülometrisinin uygunlaştırılması. Karma suyu. Kimyasal katkı maddeleri. Mineral katkı maddeleri. Puzolanik malzemeler. Puzolanik aktivite. Doğal ve yapay puzolanlar. Taze beton özellikleri. İşlenebilirlik metotları. Betonda ayrışma, peteklenme, ve su kusma. Anormal hava koşullarında beton dökümü. Sertleşmiş beton özellikleri. Betonun basınç dayanımın etkiyen faktörler. Betonun yük etkisinde davranışı. Betonda rötre ve sünme. Betonda permeabilite ve dayanıklılık. Beton bileşimi hesabı. Beton sınıfları ve çevresel etki sınıfları. Betonda kalite kontrol. Metaller.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalsiyum esaslı bağlayıcılar. Alçı, kireç.
2Çimentolar. Çimentoların üretimi, bileşimi ve türleri. Çimentonun hidratasyonu ve hidratasyon ürünleri. Çimentoların fiziksel ve mekanik özellikleri,
3Agregalar. Agregaların özellikleri. Agregada zararlı maddeler.
4Elek analizi ve granülometri.
5Agrega granülometrisinin uygunlaştırılması.
6Karma suyu. Kimyasal katkı maddeleri. Mineral katkı maddeleri. Puzolanik aktivite.
7Taze beton özellikleri. İşlenebilirlik yöntemleri. Betonda ayrışma, peteklenme ve su kusma. Anormal hava koşullarında beton dökümü.
8Ara Sınav
9Sertleşmiş beton özellikleri. Betonun basınç dayanımına etkiyen faktörler.
10Betonun yük etkisinde davranışı. Betonda rötre ve sünme.
11Betonda permeabilite ve dayanıklılık.
12Beton bileşimi hesabı. Beton sınıfları. Çevresel etki sınıfları.
13Betonda kalite kontrol. Metaller.
14Laboratuvar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Baradan, B., Yazıcı, H., Aydın, S., 2015, Beton, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 334, İzmir. 2 Turhan, Y.E., 2003, Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve İletişim A.Ş. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ143443344435
ÖÇ233444343343
ÖÇ344344434433
ÖÇ444554323424
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr