Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102001108ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel Endüstri ilişkilerindeki değişme ve gelişmelerin gelecekteki etkisini analiz ederek çağdaş endüstri ilişkilerini yönetebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Mühendislerin çalışacakları veya ilişkide olacakları endüstriyel işletmelerde karşılaşacakları işçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili sorunlar ve bunların çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur.
2Mühendislerin çalışacakları veya ilişkide olacakları endüstriyel işletmelerde karşılaşacakları işçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili sorunlar ve bunların çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur.
3Sabırlı ve bilimsel yaklaşımlarla kolayca iletişim kurma, sorunları hızlı algılama, müzakere teknikleri ile kriz çözme yeteneği kazanır.
4Sabırlı ve bilimsel yaklaşımlarla kolayca iletişim kurma, sorunları hızlı algılama, müzakere teknikleri ile kriz çözme yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Endüstri ilişkilerinin doğuşu ve gelişimi, işçi-işveren ilişkileri, ilgili taraflar, sendikalar, devlet müdahalesi, toplu pazarlık, müzakereler ve toplu sözleşmeler, hak ve çıkar uyuşmazlıkları, uyuşmazlık halinde çözüm yolları, yeni endüstri ilişkileri(insan kaynakları yönetimi ve kurum kültürü, istihdam ilişkisi ve güç kullanımı,şikayet,disiplin ve öneri sistemleri, işgücünün verimliliği,yönetime katılma,otomasyon,çevre ve sivil toplum kuruluşlarının etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Endüstri İlişkilerinin Doğuşu,Endüstri Devrimi ve Nedenleri
2Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri, Üretim Faktörleri ve İdeolojiler
3İşçi-İşveren İlişkileri Sistemi(İş Piyasaları,Emek,İstihdam,İşsizlik, Ücretler,İşgücünün Verimliliği)
4İşçi-İşveren İlişkileri Sisteminde Taraflar(Devlet,İşverenler,Sendikalar,Sendika Çeşitleri)
5Toplu Pazarlık, Müzakereler, Toplu Sözleşmeler,Hak ve Çıkar Uyuşmazlıkları
6Uyuşmazlık Halinde Çözüm Yolları(Uzlaşma, Arabuluculuk,Tahkim,Grev ve Lokavt)
7Endüstriyel Demokrasi ve Birleşmeler(Seçimler, Temsil Yetkisi, Firma Evlilikleri)
8Yeni Endüstri İlişkileri (Şikayet, Disiplin ve Öneri Sistemleri)
9Ara Sınav
10Yeni Endüstri İlişkileri (Çevre,İşçi Sağlığı ve İş Güvenli)
11Yeni Endüstri İlişkileri (Çevre,İşçi Sağlığı ve İş Güvenli)
12Yeni Endüstri İlişkileri (Yönetime Katılma ve Taşeronlaştırma)
13Teknolojik(Otomasyon)ve Finansal(Bütçeleme) Gelişmeler,
14Sivil Toplum Kuruluşları,Küreselleşme ve Küresel Kuruluşlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- EKİN Nusret,"Endüstri İlişkileri",İst.Üniv.Yayın No:2549,İSTANBUL,1979 2- GÜVEN H.Sami.,"Endüstriyel İşçi Kooperatifleri",TDAV Yay.,BURSA-1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı177
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154445454445
ÖÇ254544445444
ÖÇ3           
ÖÇ4           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr