Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102004103TOPOĞRAFYAZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı arazi ölçmeleri, topografik ölçmeler ve uygulamaları konusunda beceriler kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi M. Salih Bayraktutan
Öğrenme Çıktıları
1Parselasyon ölçmeleri yapar.
2Üç Boyutlu Koordinat hesaplarını yapar.
3Nivelmanla yükseklik ölçmeleri yapar.
4Kotlu planlar yapar.
5Yükseklik belirleme hesapları yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Topoğrafyanın tanımı. Harita kavramı. Koordinat ve projeksiyon sistemleri. Ölçü birimleri. Ölçek. Ölçme hataları. Arazide uzunluk ve açıların ölçülmesi. Açı ve koordinat hesapları. Poligonasyon. Yükseklik farklarının ölçülmesi ve hesabı. Alan ve hacim hesapları. Harita/plan çizimi. Yer küresel uydu seyir sistemleri (GNSS). Güncel ölçme araç ve yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders hakkında genel bilgi
2Topoğrafyanın tanımı.
3Harita kavramı.
4Koordinat ve projeksiyon sistemleri.
5Ölçü birimleri. Ölçek.
6Ölçme hataları.
7Arazide uzunluk ve açıların ölçülmesi.
8Ara Sınav
9Açı ve koordinat hesapları.
10Poligonasyon.
11Yükseklik farklarının ölçülmesi ve hesabı
12Alan ve hacim hesapları.
13Harita/plan çizimi.
14Yer küresel uydu seyir sistemleri (GNSS). Güncel ölçme araç ve yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Barry F. Kavanagh, S.J. Glenn Bird, Surveying: Principles and applications, Prentice Hall, 9th ed., 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134443334555
ÖÇ224344444444
ÖÇ345432455443
ÖÇ433344344544
ÖÇ544545544545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr