Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102008105BARAJLARSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Baraj tiplerinin tanıtılması, projelendirme esaslarının verilmesi, baraj tipinin seçilmesi ve projelendirilmesi. Baraj yapımından önce ve sonra yapılacak diğer yapılar. Baraj haznesinin boyutlandırılması ve işletme sistemleri.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altıkat
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler barajların özellikleri ve tasarım esasları hakkında kavramları ve bunlara ait temel ifadeleri öğrenebileceklerdir.
2Öğrenciler barajların özellikleri ve tasarım esasları hakkında kavramları ve bunlara ait temel ifadeleri öğrenebileceklerdir.
3Öğrenciler baraj tipinin seçimine etkili parametreleri öğrenebileceklerdir.
4Öğrenciler baraj tipinin seçimine etkili parametreleri öğrenebileceklerdir.
5Öğrenciler değişik baraj tiplerinin boyutlandırma esaslarını öğrenebileceklerdir.
6Öğrenciler değişik baraj tiplerinin boyutlandırma esaslarını öğrenebileceklerdir.
7Öğrenciler baraj haznelerinin tasarımını öğrenir.
8Öğrenciler baraj haznelerinin tasarımını öğrenir.
9Öğrenciler baraj işletmesi ve bakımı ile ilgili konularda bilgi sahibi olup ve yorumlayabilme yeteneği elde eder.
10Öğrenciler baraj işletmesi ve bakımı ile ilgili konularda bilgi sahibi olup ve yorumlayabilme yeteneği elde eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Barajın Tanımı ve Genel Bilgiler; Baraj Haznelerinin Tanımı ve Genel Bilgiler; Baraj Yerinin Seçimi; Baraj Yapılma Amaçları; Barajın Çevreye Etkileri; Barajın Sınıflandırılması; Baraj Tipinin Seçimi, Baraja Etki Eden Kuvvetler, Baraj Tipinin Genel Özellikleri, Ağırlık Barajları, Payandalı Barajlar, Kemer Barajlar, Ağırlık Kemer Barajlar, Toprak Dolgu Barajlar, Kaya Dolgu Barajlar, Baraj Hazne Özellikleri, Haznenin Kısımları, Baraj Yüksekliğinin Belirlenmesi, Baraj Haznesinin İşletmesi, Dolusavaklar, Dip Savaklar, Batardolar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Barajın Tanımı ve Genel Bilgiler Baraj Haznelerinin Tanımı ve Genel Bilgiler
2Baraj Yerinin Seçimi, Baraj Yapılma Amaçları, Barajın Çeyreye Etkileri, Barajın Sınıflandırılması.
3Baraj Tipinin Seçimi, Baraja Etki Eden Kuvvetler, Baraj Tipinin Genel Özellikleri.
4Ağırlık Barajları
5Uygulama
6Kemer Barajlar Ağırlık Kemer Barajlar
7Dolgu Barajların Genel Özellikleri, Toprak Dolgu Barajlar, Kaya Dolgu Barajlar
8Ara Sınav
9Uygulama
10Baraj Hazneleri Hakkında Genel Bilgiler, Hazne Özellikleri, Haznenin Kısımları
11Baraj Yüksekliğinin Belirlenmesi, Baraj Haznesinin İşletmesi
12Dolu savaklar
13Dolu savaklar ve enerji kırıcı yapılar
14Dip Savaklar Batardolar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Su Kaynakları Mühendisliği (Beta Yayınevi), N. Ağıralioğlu, C. Erkek (Ders Kitabı) 2) Akarsu Yapıları II, F. Müftüoğlu, İTÜ Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144433543443
ÖÇ244343344324
ÖÇ333354433443
ÖÇ443433343343
ÖÇ543433344453
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr