Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102004100OLASILIK VE İSTATİSTİKZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere uygulamalı istatistik bilimi ile çözüm üretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ecevit EYDURAN
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek
2Derlenen verileri düzenleyebilecek ve grafiksel gösterimini yapabilecek
3Ortalama, değişkenlik ve dağılım ölçüleri hesaplayıp açıklayabilecek
4Temel istatistiksel hesaplamaları yapabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin Tanımı, Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım, eğiklik ve basıklık ölçüleri, Olasılık, Örnekleme dağılımları, Hipotez testleri, Regresyon analizi, Varyans analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (İstatistiğin Tanımı, İstatistiğin Amacı, Bazı Temel kavramlar)
2Verilerin toplanması ve düzenlenmesi (verilerin toplanması, verilerin düzenlenmesi, verilerin istatistiksel seriler şeklinde düzenlenmesi, verilerin grafiklerle sunulması)
3Merkezi eğilim ölçüleri(Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, Ortanca (medyan), Mod (tepe değeri), ölçülerin özellikleri ve karşılaştırmaları)
4Dağılım, eğiklik ve basıklık ölçüleri(değişim aralığı, değişim katsayısı, standart sapma, çarpıklık(skewness) katsayısı, sivrilik(kurtosis) katsayısı)
5Olasılık(Olasılık kavramı, Temel olasılık kuralları, koşullu olasılık)
6Olasılık dağılım fonksiyonları(kesikli değişkenler, sürekli değişkenler)
7Örnekleme dağılımları(Örnekleme dağılımı kavramı, ana kütle parametrelerinin tahmini)
8Ara Sınav
9Örnekleme dağılımları(Örnekleme dağılımı kavramı, ana kütle parametrelerinin tahmini)
10Hipotez testleri(parametrelerle ile ilgili testler, olasılık dağılımı ile ilgili testler)
11Regresyon analizi(Korelasyon, Basit doğrusal regresyon)
12Regresyon analizi(Basit doğrusal regresyon, Çok değişkenli doğrusal regresyon)
13Regresyon analizi(Çok değişkenli doğrusal regresyon, doğrusal olmayan regresyon)
14Varyans analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Bayazıt, M., Oğuz B. 2013 Mühendisler için İstatistik, Birsen Yayınevi, İstanbul 2 Köseoğlu M., Yamak R. 2015 "Uygulamalı İstatistik", Celepler Matbaacılık Yayıncılık ve Dağıtım, Trabzon
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134332315453
ÖÇ242433333344
ÖÇ323344444443
ÖÇ454445442435
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr