Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102005100SAYISAL YÖNTEMLERZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kentsel alanlarda su dağıtımı ve ortaya çıkan atık sularla herhangi bir yağış sonrası hemen yüzeysel akışa geçen yüzeysel suların çevreye zarar vermeden cadde ve sokaklardan uzaklaştırılması bilgisini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1 Suların iletilmesi esaslarını, iletim esnasında karşılaşılacak sorunları çözme becerisi kazanır. İçme suyu haznelerinin hesap ve teşkili esaslarını öğrenir. İçme suyu şebekelerinin hesap ve teşkili esaslarını öğrenir. Atık su sistemlerini projelendirme becerisi kazanır. Yağmur suyu sistemlerini projelendirme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ölü nokta metodu ile içme suyu şebeke tasarımı, atıksu kanalizasyon sistemlerinin tasarımı ve yağmur suyu kanalizasyon sistemlerinin tasarımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Su ve çevre sağlığı, su kaynaklarının planlanması, su ve çevre sağlığı tesislerinin elemanları.
2 Nüfus tahmin ve su ihtiyacı hesap yöntemleri, proje süresi, birim su sarfiyatı, nüfus yoğunluğu.
3İsale Hattı Tasarımı
4İsale Hattı Tasarımı; Ölü Nokta Metodu ile İçme Suyu Şebekelerinin Tasarımı
5Proje Verileri ve Tanıtımı; Proje Hakkında Genel Bilgilerin Verilmesi
6Su Kullanımı ve Miktarı; Şebeke Dağıtım Sistemlerinin Karakteristikleri ve Planlaması
7Kanal Eğimlerinin Tayini ve Hidrolik Sınırları
8Arasınav
9Türkiye’deki Yönetmeliklere Göre Şebeke Hesap ve İnşa Planlarının Tanzimi; Düğüm Nokta Detayları
10Atık Su Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı; Atık su Sistemlerinin Karakteristikleri Ve Planlaması
11Atık su Sistemlerinin Hesap Planı; İnşa Planı ve Boy Kesitinin Çıkarılması
12Yağmur Suyu Kanal Sistemlerinin Tasarımı; Rasyonel Metot
13Yağmur Suyu Kanal Sistemlerinin Hidrolik Tasarımı ve Boyutlandırılması
14Yağmur Suyu Sistemlerinin Hesap Planı; İnşa Planı ve Boy Kesitinin Çıkarılması
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri, Prof. Dr. Nusret Şekerdağ Su Temini ve Çevre Sağlığı Cilt 1, Y. Muslu, 1984. Water Supply and Sewerage, McGraw Hill, Press, McGhee, 1991
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama111
Proje Sunma111
Ev Ödevi1410140
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)187
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555545555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr