Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102005101SAYISAL YÖNTEMLERZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Analitik olarak çözümü zor ya da mümkün olmayan problemlerin sayısal olarak çözülme yollarını göstermek, bunun yanında, bilgisayar ve programlama programlarına altyapı oluşturmak bu dersin amacıdır. Fen ve Mühendislik alanında öğrenim gören öğrencilerin hâli hazırda görmüş oldukları Temel Fen ve Mühendislik teorik konuları ve Soyut Matematik konuları arasında bir köprü kurması da sağlanmış olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha BİNGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Uygulamada karşılaşacakları problemleri ve deneylerle buldukları sonuçları değerlendirme yeteneğine sahip olacaktır.
2Uygulamada karşılaşacakları problemleri ve deneylerle buldukları sonuçları değerlendirme yeteneğine sahip olacaktır.
3Kapalı çözümleri bulunamayan bazı problemlerin sayısal çözümünü yapma bilgi ve becerisini kazanmış olacaktır.
4Kapalı çözümleri bulunamayan bazı problemlerin sayısal çözümünü yapma bilgi ve becerisini kazanmış olacaktır.
5Fen ve Mühendislik problemlerini bilgisayar ortamında modelleyip çözebilmesinde altyapıya sahip olacaktır.
6Fen ve Mühendislik problemlerini bilgisayar ortamında modelleyip çözebilmesinde altyapıya sahip olacaktır.
7Mühendislik problemlerinin sayısal çözüm sonuçlarının istenilen hassasiyette çözülmesini kontrol edebilecektir.
8Mühendislik problemlerinin sayısal çözüm sonuçlarının istenilen hassasiyette çözülmesini kontrol edebilecektir.
9Deneysel sonuçlardan analitik formülasyon türetebilecektir.
10Deneysel sonuçlardan analitik formülasyon türetebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hata Analizi, Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri, Lineer Denklem Takımlarının Çözüm Yöntemleri, İnterpolasyon ve Eğri Uydurma, Sayısal Türev, Sayısal İntegrasyon, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hata Analizi
2Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri
3Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri
4Lineer Denklem Takımlarının Çözüm Yöntemleri
5Lineer Denklem Takımlarının Çözüm Yöntemleri
6İnterpolasyon ve Eğri Uydurma
7İnterpolasyon ve Eğri Uydurma
8Ara Sınav
9Sayısal Türev
10Sayısal Türev
11Sayısal İntegrasyon
12Sayısal İntegrasyon
13Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri
14Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chapra, S.C. ve Canale, R.P., Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Türkçesi: Heperkan, H. ve Kesgin, U., Liteatür, İstanbul, 2006. Karagöz, İ., Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, 3. baskı, Nobel Yayıncılık, 2011. Uzun, İ., Nümerik Analiz, Beta Yayıncılık, 2011. Tapramaz, R., Sayısal Çözümleme, Literatür, İstanbul, 2005. Çengel, Y. A., ve Palm, W. J., (Türçesi: Tahsin Engin), Mühendisler ve Fen Bilimciler İçin Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi, İzmir, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ433344344434
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ833333433345
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr