Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102002100İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, mühendislik yapılarını dikkate almak suretiyle yeryüzü ve yeraltı şartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi M. Salih Bayraktutan
Öğrenme Çıktıları
1Yeryüzünün tanımı ve yerkürenin oluşumuna etkiyen jeolojik süreçler, kayaçlar ve kayaç mineraller. Yeryüzü ve yeraltı oluşumunun yapısal süreçlerini tanıyabilecek.
2Yeryüzünün tanımı ve yerkürenin oluşumuna etkiyen jeolojik süreçler, kayaçlar ve kayaç mineraller. Yeryüzü ve yeraltı oluşumunun yapısal süreçlerini tanıyabilecek.
3Kayaçları, deprem ve kütle hareketini tanıyabilecek.
4Kayaçları, deprem ve kütle hareketini tanıyabilecek.
5Sayısal değerler kullanarak jeolojik problemleri çözebilecek.
6Sayısal değerler kullanarak jeolojik problemleri çözebilecek.
7Felaketlerin oluşum mekanizmasını analiz edebilecek.
8Felaketlerin oluşum mekanizmasını analiz edebilecek.
9Çeşitli geoteknik problemlerinin sentezini yapacak; insan ve bu problemler arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek.
10Çeşitli geoteknik problemlerinin sentezini yapacak; insan ve bu problemler arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeryüzü ve yeryüzü malzemeleri; Mineraller ve kayaçlar Yapısal jeoloji, Kayaç ve zeminlerin mühendislik özellikleri. Kütle hareketleri Baraj yeri kayaçlarının mühendislik özellikleri Tünel kayalarının mühendislik özellikleri Zemin ve kayaların iyileştirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (Tanımlar, Jeolojinin ve mühendislik jeolojisinin tanımı ve gelişimi)
2Yerkürenin iç yapısı ve şekli, yer kabuğunu oluşturan maddeler
3Magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar
4Metamorfik kayaçlar ve mineral ve kayaçların mühendislik özellikleri, kayaçların birincil yapıları
5Kayaçların ikincil yapıları kayaçların ayrışması ve aşınması
6Jeolojik harita bilgisi
7Yerkabuğunun hareketleri (Deprem dalgaları, deprem çeşitleri) Kütle hareketleri (nedenleri, sınıflaması), Başlıca kütle hareketleri (düşme, akma, devrilme)
8Ara Sınav
9Başlıca kütle hareketleri (kayma, heyelanlarda kayma dairesinin bulunması)
10Çökme ve oturmalar, Kütle hareketlerinin önlenmesi
11Baraj jeolojisi, sınıflandırma, kullanılan terimler, baraj çeşitleri (beton, dolgu barajlar)
12Baraj yeri ve tipi seçimini etkileyen faktörler, dolu savaklar, siltlenme.
13Tünel Jeolojisi (Kullanım amaçları, açılırken karşılaşılan olaylar, jeolojik yapının tünel açılmasına etkisi)
14Tünel açma yöntemleri, tünellerde ilerleme yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Tarhan, F, 1989, Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, KTÜ Yayınları, No: 145, Trabzon, 2 Ulusay, R, 1994, UygulamalıJeoteknik Bilgiler, JMO yayınları, 38, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133333332333
ÖÇ233422333333
ÖÇ342423334333
ÖÇ424334423244
ÖÇ532333432334
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr