Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102005105YAPI STATİĞİ - IZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste esas olarak yapısal sistemler, izostatik sistemlerin analizi, kesit tesir diyagramlarının çizimi, tesir çizgilerinin çizimi ve kullanımı, deformasyonların hesabının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders sayesinde, öğrenciler yapısal analizin önemini, sabit ve hareketli yüklere maruz izostatik sistemlerin davranışını belirleyebilecek donanıma sahip olmaktadır. Ayrıca, bu derste Kuvvet yöntemiyle hiperstatik sistemlerin analizi anlatılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rüstem Gül
Öğrenme Çıktıları
1Yapıları analiz etme kabiliyetini geliştirecek.
2Uygulanan yüklere göre yapısal davranışı belirleyebilecek.
3Kompleks yapı sistemlerin analizinde sistemleri basit alt yapılara ayırma becerisi kazanabilecek.
4Yapılardaki deformasyonları hesaplayabilme kabiliyeti geliştirebilecek.
5Yapı elemanlarının (özellikle kolon ve kirişlerin) temel davranışını anlamayı geliştirebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
STATİK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel bilgiler. Yapıların tanımı, sınıflandırması, modelleme ve idealizasyonu. Çerçeve yapılar, kemerler, kafes sistemler vb. izostatik sistemlerin analizi. Hareketli yükler ve tesir çizgileri. Yapıların deformasyon analizinde iş ve enerji prensipleri ile uygulamaları. Kuvvet yöntemiyle hiperstatik sistemlerin analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yapılar Hakkında Genel Bilgiler
2İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Analizi
3İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Analizi
4İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Analizi
5İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi
6İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi
7İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi
8Ara Sınav
9İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi
10İzostatik Sistemlerde Yerdeğiştirme Hesabı
11Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi
12Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi
13Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi
14Hiperstatik Sistemlerde Yerdeğiştirme Hesabı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Ghali, A., Neville, A. M., 1978, Structural Analysis, Second Edition, John Willey and Sons, New York. 2 Hibbeler, R.C., 2006, Structural Analysis, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall. 3 Kenneth M.L. Uang C.M. 2002, Fundamentals of Structural Analysis, Mc Graw Hill. 4 Ekiz İ., 2008, Yapı Statiği I, Birsen Yayınevi, İstanbul. 5 Can H., 1996, Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği, Bilim Yayınları, Ankara. 6 Laursen H. I., 1988, Structural Analysis? McGraw-Hill Book Company.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik5210
Soru-Yanıt7214
Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133452334433
ÖÇ244433333254
ÖÇ353344524333
ÖÇ432325334334
ÖÇ553554355433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr