Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102003102MUKAVEMET - IZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, yapı elemanlarının dış yükler altında nasıl davranacağını ve bu elemanlara verilecek boyutların nasıl hesaplanacağını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Ömer Rıza AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Cisimlerin mukavemeti ile ilgili temel kavramları anlayacak.
2Cisimlerin mukavemeti ile ilgili temel kavramları anlayacak.
3Bir, iki ve üç eksenli gerilme hallerinde öğrenciler asal normal gerilmeler ile en büyük ve en küçük kayma gerilmelerinin değerlerini belirleyebilecek ve doğrultularını bulabilecek.
4Bir, iki ve üç eksenli gerilme hallerinde öğrenciler asal normal gerilmeler ile en büyük ve en küçük kayma gerilmelerinin değerlerini belirleyebilecek ve doğrultularını bulabilecek.
5Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinin bir yapı elemanına ait kesitte meydana getireceği gerilme ve şekildeğiştirmeleri belirleyebilecek.
6Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinin bir yapı elemanına ait kesitte meydana getireceği gerilme ve şekildeğiştirmeleri belirleyebilecek.
7Statikçe belirsiz sistemleri tanıyıp boyutlandırabilecek.
8Statikçe belirsiz sistemleri tanıyıp boyutlandırabilecek.
9Kesit tesir diyagramlarını çizebilecek.
10Kesit tesir diyagramlarını çizebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller, İç kuvvetler, Gerilme şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke kanunları), Şekil değiştirme enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri, Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, Kesit tesiri diyagramları, Atalet momenti, Basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik, eğilme)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlar
2İç kuvvet, gerilme, iki eksenli gerilme hali
3Üç eksenli gerilme hali
4Şekil değiştirme
5Gerilme-Şekil değiştirme bağıntıları
6Şekil değiştirme enerjisi
7Cisimlerin mekanik özellikleri
8Ara Sınav
9Kırılma teorileri
10Kesit tesirleri
11Kesit tesirleri
12Eksenel normal kuvvet
13Kesme kuvveti
14Burulma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Cilt 1, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul 2 Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt 1, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul 3 Omurtag, M.H. 2007; Mukavemet Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul 4 Omurtag, M.H. 2007; Mukavemet Çözümlü Problemler Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul 5 Kayan, İ. 1992; Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Matbaası, İstanbul 6 Shames, I.H., Pitaressi, J.M. 2000; Introduction to Solid Mechanics, Prentice Hall, NJ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133422434333
ÖÇ243323445434
ÖÇ333432433444
ÖÇ434343443343
ÖÇ544534523334
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr