Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102002105İŞ HUKUKUSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında hukuki bilgilerin verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Engin Yener
Öğrenme Çıktıları
1İş hukuku ile ilgili temel teorik bilgiye sahip olmak
2Sosyal güvenlik uygulamalarıyle ilgili bilgi sahibi olmak
3Uygulama ve yorumlama kabiliyeti kazanmak
4İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bireysel ve Toplu İş Hukuku. Sözleşmeler, Fesihler, Çalışma Süreleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikacılık ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Sosyal Güvenlik. Çalışanların Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler. 5510 sayılı yasa.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bireysel İş Hukuku : İş Hukukunun Hukukun Dalları
2İş Hukukunun Konusu / İş Hukukunun Bölümleri / İş Hukukunun Kaynakları
3İş Hukukunun Temel İlkeleri / İş Hukukunun Temel Kavramları : İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri / İşletme
4İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri / İş Sözleşmesinin Yapılması / İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
5Ücret Kavramı ve Türleri / Ücretin Güvencesi / Asgari Ücret Kavramı
6Çalışma ve Dinlenme Süreleri / İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri ve Sonuçları
7İş Sağlığı ve Güvenliği: İşverenin İşçisini Gözetme Borcu
8Ara Sınav
9Sosyal Güvenliğin Temel Kavramları / Sosyal Güvenlik Hakkı
10Türk hukukunda sosyal güvenliği oluşturan düzenlemeler
115510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler
125510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler
135510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler
14Kısa vadeli Sigorta Kolları / İş Kazası Meslek Hastalığı / Hastalık / Analık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) İş ve sosyal güvenlik hukuku ders kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ132323333333
ÖÇ233333333333
ÖÇ323343333343
ÖÇ442334233323
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr