Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102004101MÜHENDİSLİK EKONOMİSİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel anlamda ekonominin anlaşılabilmesi, piyasa-maliyet-fayda-zaman ilişkisinin kurulabilmesi, karar verme aşamasında ekonomik değerlerin ve değişkenlerin belirlenip değerlendirilebilmesi, mümkün olan en uygun ekonomik sonuç için rasyonel yaklaşımların ve bilgi birikiminin oluşturulması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Engin Yener
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, ekonomide ve karar verme aşamasında kullanılan kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu kavramların uygulanmasını öğrenir.
2Öğrenciler, mühendisliğin en güvenli tasarımın en ekonomik şekilde yapılması olduğu bilincinin yerleşmesi, ekonomi ile değişkenlerinin anlaşılabilmesi ve alınacak kararları ekonomik açıdan rasyonel olarak değerlendirebilme bilgisi kazanır.
3Öğrenciler, eldeki makineler ile ilgili olarak karar verebilmeyi ve amortisman hesabı yapabilmeyi öğrenir.
4Öğrenciler, planlama yapma, kontrol etme, finansal ve yönetsel konulara hâkim olma, esnek ve verimli çalışma, gerekli yönetsel organizasyonları yapma bilgisi kazanır.
5Öğrenciler, analitik düşünme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mühendislik ekonomisine giriş / Maliyetler ve karar aşamasında kullanımı / Piyasa koşulları, arz-talep dengesi / Ekonomik sistemler, makro ve mikro ekonomi kavramları, gelir dağılımı / Faiz ve paranın zaman değeri, nakit akışı / Faiz hesaplama yöntemleri: basit, bileşik, nominal ve efektif faizler; faiz oranındaki değişimin etkisi / Ekonomik alternatiflerin çeşitli yöntemlerle rasyonel olarak karşılaştırılması / Amortisman kavramı ve analiz yöntemleri / Yatırım tutarı, gelirlerin ve giderlerin belirlenmesi / Enflasyon kavramı, türleri ve çeşitli ekonomik parametrelere etkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mühendislik ekonomisine giriş
2Faiz ve paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, nakit akışı, Eşdeğerlilik kavramı
3Faiz faktörleri: Basit nakit akış diyagramı, tekdüze nakit akış diyagramı, sürekli artan nakit akış diyagramı
4Faiz faktörleri: Farklı nakit akış diyagramlarının birleşimi
5Nominal faiz, efektif faiz hesaplamaları
6Alternatif karşılaştırma: En düşük çekici verim oranı kavramı ve hesaplanması
7Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Net bugünkü değer analizi, Net gelecekteki değer analizi
8Ara Sınav
9Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Net eşdeğer analizi
10Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Verimlilik oranı
11Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Geri dönüş periyodu
12Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Yarar maliyet oranı
13Eldeki makinenin değiştirmesi ve elde tutulması kararları
14Amortisman kavramı ve hesaplanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Mühendislik Ekonomisi: Prensipler ve Uygulamalar, Osman Okka, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, 2014
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134443443343
ÖÇ233344333334
ÖÇ344444434333
ÖÇ433443334433
ÖÇ544344333344
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr