Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102003103DİNAMİKZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Duran ve hareketli gözlemciye göre hareketin tanımlanması ve modellenmesini öğretmek. Merkezcil kuvvet etkisindeki hareket ile iki ve üç boyutlu rijit cisim hareketinin temel ilkelerini öğretmek. Titreşim hareketinin temel kavram ve ilkelerini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Muhammed Alperen ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler dinamik ile ilgili problemlerin matematik modellerini kurabilir ve makul yaklaşıklıkla istenen çözümleri elde eder.
2Öğrenciler dinamik ile ilgili problemlerin matematik modellerini kurabilir ve makul yaklaşıklıkla istenen çözümleri elde eder.
3Öğrenciler maddesel nokta hareketi ile ilgili temel prensipleri kavrar.
4 Öğrenciler maddesel nokta hareketi ile ilgili temel prensipleri kavrar.
5Öğrenciler rijit cisim hareketi ile ilgili temel prensipleri kavrar.
6Öğrenciler rijit cisim hareketi ile ilgili temel prensipleri kavrar.
7Öğrenciler titreşim hareketi ile ilgili temel prensipleri öğrenerek problemlerde kullanır.
8Öğrenciler titreşim hareketi ile ilgili temel prensipleri öğrenerek problemlerde kullanır.
9Öğrenciler enerji yöntemleri ile impuls ve momentum prensiplerini problemlerin çözümünde kullanır.
10Öğrenciler enerji yöntemleri ile impuls ve momentum prensiplerini problemlerin çözümünde kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Maddesel Noktaların Kinematiği, Maddesel Noktaların Kinetiği, İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum, Rijit Cisimlerin Kinematiği, Rijit Cisimlerin Kinetiği (Düzlemsel Durum), Mekanik Titreşimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş,Maddesel Noktaların Kinematiği, Dikdörtgen Koordinatlarda Kinematik İfadeler, Doğal Koordinatlarda Kinematik İfadeler, Kutupsal Koordinatlarda Kinematik İfadeler10
2Silindirik Koordinatlarda Kinematik İfadeler, Ötelenme Yapan Bir Takıma Göre Bağıl Hareket10
3Maddesel Noktaların Kinetiği, Newton’un İkinci Yasası, Maddesel Noktalar Sistemi, D’Alambert İlkesi10
4İş ve Enerji, Bir Kuvvetin İşi, İş-Enerji Denklemi10
5Korunumlu Kuvvetler, Minumum Potansiyel Enerji İlkesi10
6İmpuls ve Momentum, İmpuls ve Momentum İlkesi, İmpulsif Kuvvetler, Momentumun Korunumu, Açısal Momentum10
7Çarpışma, Elasto- Kinetic10
8Rijit Cisimlerin Kinematiği, Ötelenme; Sabit Bir Eksen Etrafında Dönme.10
9Ara Sınav 110
10Düzlemsel Harekette Salt ve Bağıl Hız, Düzlemsel Harekette Salt ve Bağıl İvme.10
11Rijit Cisimlerin Kinetiği, Rijit Bir Cismin Düzlemsel Hareketi10
12Rijit Bir Cismin Düzlemsel Hareketi ile İlgili Problemler10
13Rijit Bir Cismin Düzlemsel Hareketi ile İlgili Problemler10
14Mekanik Titreşimler, Sönümsüz ve sönümlü Titreşimler.10
15Mekanik Titreşimler, Sönümsüz ve sönümlü Titreşimler.10
16Final10
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dinamik - Yaşa PALA Mühendislik mekaniği - R.C. Hibbeler Dinamik - Mehmet H. Omurtag
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Quiz225
Derse Katılım112
Ev Ödevi213
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Quiz440
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11616
Quiz41040
Derse Katılım42142
Ev Ödevi4832
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ223         
ÖÇ3           
ÖÇ4  33       
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr