Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102004203İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Okan Özbakır
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecek
2İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecek
3İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecek
4İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecek
5Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecek
6Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecek
7Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabilecek
8Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabilecek
9İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilecek
10İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği Meslek hastalıkları İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği Yüksekte yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Psikolojik risk etmenleri İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi İş hijyeni Çalışma hayatında etik KKD Kullanımı ve seçimi Koruma Politikaları İş Kazaları Ergonomi Elle taşıma ve ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
2Meslek hastalıkları
3İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
4Yüksekte yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
5Psikolojik risk etmenleri
6İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri
7Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
8İş hijyeni
9Çalışma hayatında etik
10KKD Kullanımı ve seçimi
11Koruma Politikaları
12İş Kazaları
13Ergonomi
14Elle taşıma ve ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Derse Katılım120
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav15115
Final Sınavı10220
Derse Katılım515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
Ev Ödevi515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ124222224334
ÖÇ224235324344
ÖÇ324342334344
ÖÇ434343343344
ÖÇ533244434344
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr