Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102001100GENEL KİMYA Zorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı çekirdek kimyası, periyodik tablo, mol kavramı, gazlar, elektrokimya, asit-bazlar, denge, kinetik ve çözeltilerin özellikleri hakkında bilgi verilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Kimyanın temel kanunlarını ve atomun yapısına ait kuramları tanımlar
2Kimyanın temel kanunlarını ve atomun yapısına ait kuramları tanımlar
3Moleküler yapılara ait özellikleri, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri ve bağ özelliklerini tanımlar.
4Moleküler yapılara ait özellikleri, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri ve bağ özelliklerini tanımlar.
5Kimyanın temel kanunlarına uygular ve yorumlar.
6Kimyanın temel kanunlarına uygular ve yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Madde: Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Ölçmeler ve Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Maddelerin Değişimi, Asit-Baz Reaksiyonları, Redoks Reaksiyonları, Reaksiyon Stokiyometrisi, sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Gazların Özellikleri, Gaz Kanunları, Moleküler Hareket, Gerçek Gazlar, Termokimya: Enerji, Isı ve Entalpi, Kimyasal Değişim Entalpisi, Tepkime Isıları, Atomun Yapısı, Atom Modelleri, Çok Elektronlu Atomların Yapısı, Atomların Periyodik Özellikleri, Kimya ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar: İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar, Poliatomik Türlerin Yapıları, Oktet Kuralının İstisnaları, Lewis Asit ve Bazları, İyonik ve Kovalent Bağların Karşılaştırılması, Moleküller: Şekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Molekül ve İyonların Şekilleri, Moleküllerde Yük Dağılımı, Moleküller: Şekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Bağların Kuvvetleri ve Uzunlukları, Orbitaller ve Bağ Oluşumu, Sıvı ve Katı Maddeler: Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvı Yapısı, Katı Yapıları, Faz Değişimleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Madde özellikleri ve ölçümü
2Atomlar ve atom kuramları
3Kimyasal bileşikler
4Kimyasal Reaksiyonlar
5Sulu çözelti tepkimeleri
6Gazlar
7Termokimya
8Ara Sınav
9Atomun elektron yapısı
10Periyodik çizelge ve atomların özellikleri
11Kimyasal Bağ I: Temel kavramlar
12Kimyasal Bağ II: Bağ Kuramları
13Akışkanlar, Katılar ve Moleküller arası kuvvetler
14Çözeltiler ve fiziksel özellikler
15Dönem sonu sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R.H.Petrucci; General Chemistry Peter Atkins, Loretta Jones; Temel Kimya 1-2 Erdik E., Sarıkaya Y., Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Sözlü Sınav130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Proje Sunma150
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13226
Soru-Yanıt13339
Takım/Grup Çalışması122
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma13226
Sözlü Sınav13113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444444444
ÖÇ244444444444
ÖÇ344444444444
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr