Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102007102SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞISeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İçme suyunu, temin edilen kaynaktan itibaren alarak suların tüketileceği yere kadar iletilmesine ve depolanmasina ait esaslar, suların içme suyu şebeke sistemi ile yerleşim bölgesine dağıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT
Öğrenme Çıktıları
1Nüfus projeksiyonu yapma becerisini kazandırır.
2İçme suyu temini ve depolanması hakkında öğrencilerin kritik bilgileri edinmelerini sağlar.
3Suyun şebekede iletilmesi ile ilgili hesapları yapabilme becerisi kazandırır.
4Şebeke sistemine ait projelerin hazırlanması becerisini kazandırır.
5Boruların zemine aplikasyonunu sağlama ve sanat yapılarının boyutlandırılması yapabilme becerisi kazandırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İçme Suyu Özellikleri / Nüfus Tahmini Metotları / Su İhtiyaçlarının Tayini / Membalar / Kuyular / Dren Sistemleri İle Su Alınması / Yüzeysel Suların Alınması / Boru Hatlarının Hesap ve Projelendirilmesi / Su Depoları / İçme Suyu Şebekesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İçme suyunda olması gereken özellikler
2Nüfus Tahmini Metotları
3Yüzeysel Kaynaklardan Su Alma
4Yüzeysel Kaynaklardan Su Alma
5Yüzeysel Kaynaklardan Su Alma
6İsale Hatları
7İsale Hatları
8Ara Sınav
9İsale Hatları
10İsale Hatları
11Depolar
12Şebeke Sistemleri
13Şebeke Sistemleri
14Şebeke Sistemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Türkdoğan, F.İ., Yetilmezsoy, K., “Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları”, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008, 2. Nusret Şekerdağ “ Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri, Nobel Yayınevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134433434434
ÖÇ234333333334
ÖÇ344434333433
ÖÇ443334333344
ÖÇ533343333444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr