Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102002105BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİNE GİRİŞSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere; modern bilime temel teşkil eden ilkçağ uygarlıklarına dair gelişmelerden başlayarak Ortaçağ dünyasının doğu ve batı yüzünü bilimsel ve teknolojik gelişmeler boyutuyla tanıtarak bu konularla ilgili çalışmaları tartışabilecek alt yapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Ömer Rıza Akgün
Öğrenme Çıktıları
1Bilim, Teknoloji ve Bilim Tarihi kavramlarını tanır.
2Bilim, Teknoloji ve Bilim Tarihi kavramlarını tanır.
3İlkçağlardan Rönesans'a bilimsel gelişmenin seyrini analiz eder.
4İlkçağlardan Rönesans'a bilimsel gelişmenin seyrini analiz eder.
5Bilimsel gelişme üzerindeki etkin unsurlar hakkında tartışır.
6Bilimsel gelişme üzerindeki etkin unsurlar hakkında tartışır.
7Bilimin gelişimine olumlu ve olumsuz etki eden unsurların farkına varır.
8Bilimin gelişimine olumlu ve olumsuz etki eden unsurların farkına varır.
9Bilim tarihini dün, bugün ve gelecek bağlamında değerlendirir.
10Bilim tarihini dün, bugün ve gelecek bağlamında değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim, teknoloji ve bilim tarihi kavramlarından başlanarak, bilime temel olacak bilgi toplama aşamasını oluşturan Eskiçağ'da Mısır, Çin, Hint, Mezopotamya, Orta Asya, Anadolu medeniyetlerinde ilk bilimsel ve teknolojik bulgu ve pratikler incelenir. Ardından evreni açıklamaya yönelik akılcı sistemlerin kurulduğu Yunan dönemi irdelenir. Son olarak; büyük kısmı Yunan felsefesi ile dinsel dogmaları bağdaştırma çabasıyla geçen Ortaçağ Avrupası ile yine Ortaçağ'da bilimsel çalışmalarının parlak dönemini yaşayan İslam Dünyası, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele alınır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim, teknoloji ve bilim tarihi kavramları
2Bilim Tarihi Kavramı
3Çin'de Bilim ve Teknoloji
4Mısır'da Bilim ve Teknoloji
5Mezopotamya'da Bilim ve Teknoloji
6Hint'te Bilim ve Teknoloji
7Anadolu'da Bilim ve Teknoloji
8Ara Sınav
9Orta Asya'da Bilim ve Teknoloji
10Aztek, İnka ve Maya Uygarlıkları
11Antik Yunan'da Bilim ve Teknoloji
12Roma Dönemi Bilim ve Teknoloji
13Ortaçağ'da Avrupa'da Bilim ve Teknoloji
14Ortaçağ'da İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknoloji
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Ronan, C. A. (2003). Bilim Tarihi: Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, Çev: Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Günergun, Ankara: Tübitak Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144443223233
ÖÇ234343322332
ÖÇ343443312323
ÖÇ444443333332
ÖÇ544443333323
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr