Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102008100DERİN KAZILAR VE İKSA YÖNTEMİSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliğinde dolgu ve kazılara ilişkin problemlerin incelenmesi ve tasarım ilkelerinin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Devlet Çıragoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencinin matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
2Öğrencinin matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
3Öğrenci karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olur.
4Öğrenci karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olur.
5Öğrenciye toprak dolguların inşaat mühendisliğinde kullanımı ve tasarımına ilişkin bilgiler kazandırılır.
6Öğrenciye toprak dolguların inşaat mühendisliğinde kullanımı ve tasarımına ilişkin bilgiler kazandırılır.
7Öğrenciye derin kazıların tasarımına ilişkin temel ilkeler ve kazılara ilişkin problemler hakkında bilgiler kazandırılır.
8Öğrenciye derin kazıların tasarımına ilişkin temel ilkeler ve kazılara ilişkin problemler hakkında bilgiler kazandırılır.
9İnşaat mühendisliği öğrencisi Geoteknik Mühendisliği uzmanlık alanına kazandırılır.
10İnşaat mühendisliği öğrencisi Geoteknik Mühendisliği uzmanlık alanına kazandırılır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak Dolgular, Kullanım alanları, Tasarım esasları/Kompaksiyon ve sıkıştırılmış zeminlerin özellikleri, şartnameler/Toprak dolgu yapım yöntemleri ve arazide kontrolü/ Karayolu dolguları/ Yumuşak zeminler üzerinde dolgular, oturmalar ve stabilite kontrolleri/ Dolgularda, sızma ve erozyon problemleri, drenaj önlemleri, temel ve gövde stabilite analizleri/ Toprak basınçları ve destekli sistemlerin tasarımı/ /Derin kazılar, açık ve destekli kazılar/ Derin kazılardan kaynaklanan zemin hareketleri ve çevre yapılar üzerindeki etkileri/ Toprak dolgularda aletsel gözlem ve drenaj önlemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak Dolgular, Kullanım alanları Tasarım esasları
2Kompaksiyon ve sıkıştırılmış zeminlerin özellikleri, şartnameler
3Toprak dolgu yapım yöntemleri ve arazide kontrolü, Karayolu dolguları
4Yumuşak zeminler üzerinde dolgular, oturmalar ve stabilite kontrolleri
5Baraj dolguları, sızma ve erozyon problemleri
6Baraj dolguları, drenaj önlemleri, temel ve gövde stabilite analizleri
7Toprak basınçları, açık ve destekli kazılar
8Ara Sınav
9Destekli kazıların tasarımı
10Derin kazılarda stabilite
11Öngerme Ankrajlı destekleme sistemleri
12Zemin Çivili destekleme sistemleri
13Derin kazılarda deformasyon ve çevre yapılara etkisi
14Toprak dolgularda aletsel gözlem ve drenaj önlemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Zemin Mekaniği – Özaydın, İ.K. 2) Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı – Yıldırım S. 3) Karayolları Teknik Şartnamesi – Karayolları Genel Müdürlüğü 4) Constructing and Controlling Compaction of Earth Fills – D. Shanklin vd. (editörler)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134443333544
ÖÇ243343444543
ÖÇ345344354444
ÖÇ443434543334
ÖÇ543354444445
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr