Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190102002205ULAŞTIRMA PROJE - IISeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitirme çalısması belli bir mühendislik konusu ile ilgili olarak öğrencilerin bağımsız bir çalışma yapmasını, bilgi toplamasını, teknik bir konu hakkında rapor yazmasını ve yaptığı çalışmayı sunmasını kapsamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Engin Yener
Öğrenme Çıktıları
1Mühendislik problemleri için gerekli modern mühendislik araçlarını ve tekniklerini kullanmayı öğrenebilecek.
2Mühendislik problemlerini tanımlamayı, formüle etmeyi ve çözme kabiliyetlerini geliştirebilecek.
3Ayrıntılı bir biçimde rapor yazmayı öğrenebilecek.
4Yaptıkları bir çalışmaya ilişkin sunu yapmasını öğrenebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bölümün bir akademik elemanı çalışmayı yönetir. Çalışmanın konusu inşaat mühendisliği ile ilgili bir deneysel çalışma olabildiği gibi literatür çalışması veya arazi çalışması olabilir. Yapılan çalışma rapor halinde yazılmalı ve jüri önünde sunulmalıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Literatür taraması
2Literatür taraması
3Projenin hazırlanması
4Projenin hazırlanması
5Projenin hazırlanması
6Projenin hazırlanması
7Projenin hazırlanması
8Ara Rapor Sunumu
9Projenin hazırlanması
10Projenin hazırlanması
11Sonuçların değerlendirilmesi
12Bitirme tezinin yazılması
13Bitirme tezinin yazılması
14Sunum hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Bitirme konusu ile ilgili literatür
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Rapor Sunma150
Proje Hazırlama150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Hazırlama140
Proje Sunma160
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama10440
Proje Sunma111
Proje Tasarımı /Yönetimi10550
Bireysel Çalışma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ145444444343
ÖÇ244443424533
ÖÇ344554444355
ÖÇ445545353453
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr