Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102008103DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yapıların deprem yüklemesi altındaki davranışları ve depreme karşı dayanıklı yapı tasarım ilkeleri hakkında temel bilgileri vermek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Mustafa Korkmaz
Öğrenme Çıktıları
1Dalga denklemleri, doğrusal, doğrusal olmayan hareket denklemleri ve bunların çözümleri öğrenebilecek.
2Dalga denklemleri, doğrusal, doğrusal olmayan hareket denklemleri ve bunların çözümleri öğrenebilecek.
3Yeterli deprem performansına sahip olmayan yapıların doğuracağı mal ve can kaybı boyutlarının bilincinde olabilecek.
4Yeterli deprem performansına sahip olmayan yapıların doğuracağı mal ve can kaybı boyutlarının bilincinde olabilecek.
5Titreşim hareketi yapan yapıların ve diğer sistemlerin dinamik davranışları irdeleyebilecek.
6Titreşim hareketi yapan yapıların ve diğer sistemlerin dinamik davranışları irdeleyebilecek.
7Deprem yönetmeliğindeki öneri ve hükümler uygulanabilecek düzeyde bilinebilecek.
8Deprem yönetmeliğindeki öneri ve hükümler uygulanabilecek düzeyde bilinebilecek.
9Depreme dayanımlı yapı oluşturma koşulları öğrenilebilecek ve bunlar uygulanabelecek.
10Depreme dayanımlı yapı oluşturma koşulları öğrenilebilecek ve bunlar uygulanabelecek.
11Deprem hasarlarının nedenleri belirlenebilecek böylece bu hasarların oluşmaması için tasarımlarda gerekli önlemler alınabilicek.
12Deprem hasarlarının nedenleri belirlenebilecek böylece bu hasarların oluşmaması için tasarımlarda gerekli önlemler alınabilicek.
13Yerbilimcilerin ve mühendislerin depreme dayanımlı yapı tasarımındaki rolünün önemi bilinebilecek ve tasarımlarda bunlarla birlikte çalışıbilecek.
14Yerbilimcilerin ve mühendislerin depreme dayanımlı yapı tasarımındaki rolünün önemi bilinebilecek ve tasarımlarda bunlarla birlikte çalışıbilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mühendislik yönünden deprem olayı ve deprem mühendisliği hakkında genel bilgiler, deprem dalgalarının özelikleri ve yayılması, deprem büyüklüğü, şiddeti ve depremsel bölgelendirme, deprem hareketinin kaydı, şliddet çetvelleri, titreşim sistemlerinin dinamiği, deprem yönetmelikleri ve Türkiye deprem yönetmeliği, tepki spektrumları, peryot tanım alanı yöntemleri, zaman tanım alanı yöntemi, yapılarda deprem hasarı, yapıların çeşitli yöntemlerle depreme göre çözümlemesi ve depreme dayanımlı betonarme yapı projelendirme ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mühendislik yönünden deprem olayı ve deprem mühendisliği hakkında genel bilgiler
2Deprem dalgalarının özelikleri ve yayılması
3Deprem büyüklüğü, şiddeti
4Depremsel bölgelendirme
5Deprem hareketinin kaydı
6Şiddet cetvelleri
7Titreşim sistemlerinin dinamiği
8Ara Sınav
9Deprem yönetmelikleri ve Türkiye deprem yönetmeliği
10Tepki spektrumları
11Peryot tanım alanı yöntemleri
12Zaman tanım alanı yöntemi
13Yapılarda deprem hasarı
14Yapıların çeşitli yöntemlerle depreme göre çözümlemesi ve depreme dayanımlı betonarme yapı projelendirme ilkeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 -CELEP, Z., KUMBASAR, N., "Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı", Beta Dağıtım, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144434433353
ÖÇ235544334434
ÖÇ353455544344
ÖÇ423534454443
ÖÇ544454443532
ÖÇ645435435453
ÖÇ743344544345
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
ÖÇ13           
ÖÇ14           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr