Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102005102TOPRAK İŞLERİ VE SANAT YAPILARIZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Üzerinde yapım isleri gerçekleştirilecek olan arazinin, uygulamaya hazır hale getirilmesine yönelik yöntem ve hesaplamalarla ilgili öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi M. Salih Bayraktutan
Öğrenme Çıktıları
1Toprak işleri çeşitleri, aşamaları ve zeminleri sınıflandırmak
2Toprak işleri için gerekli iş makinalarını ve özelliklerini tanımak
3İş makinalarının verimleri ve verime etki eden faktörleri ana hatları ile tarif etmek
4Kazı ve sıkıştırma yöntemleri ile uygun araç tipini seçmek, mekanik kazı araçları ve taşıma araçlarının maliyet ve verimlerini hesaplamak
5Karayollarında enkesit alanı, kazı ve dolgu hacmi hesaplamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak işleri üzerine genel bilgiler, toprak işlerinin çeşitli aşamaları, toprak işleri çeşitleri, hacim hesapları ve kazı yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak işleri üzerine genel bilgiler, toprak işlerinin çeşitli aşamaları, toprak işleri çeşitleri
2Zemin türleri ve özellikleri, toprak İşlerinde zemin sınıfları, zeminlerde kabarma ve çökme, dolguların sıkıştırılması ve sıkıştırma yüzdesi, dolgulara verilecek yükseklik ve genişlik fazlası
3Karayolu mühendisliğinde toprak tşleri, yaklaşık ve çabuk hacim hesabı, geçkinin araziye aplikasyonu
4Hacim hesapları, enkesit tiplerine göre hacim hesabı
5Kütleler diagramı ve toprak dağıtımı, kütleler diyagramının özellikleri, taşıma maliyeti, depo ve ödünç işlemleri, bruckner yöntemi
6Kazı yöntemleri ve kazı işinin genel değerlendirilmesi
7Dolgu oluşturulması ve sıkıştırılması, proctor diyagramı ve kullanımı
8Ara Sınav
9Dolgu malzemesi seçimi, sıkıştırma araçları ve verimliliği
10Toprak işlerinde kullanılan mekanik aletler, verim ve devir süresi hesapları, taşıma tipleri ve hareket denklemi
11Verimlilik ve devir süresi hesaplarıyla ilgili uygulamalar
12Toprak işlerinde patlayıcı maddelerin kullanımı, lağım deliklerinin açılması, gerekli patlayıcı madde miktarının hesaplanması
13Toprak işleri şantiyelerinde verimlilik ve organizasyon, verime yönelik ölçütler, organizasyon tipleri ve uygun yapının seçilmesi, toprak işleri şantiyelerinde maliyet, mekanik araçların maliyetleri, taşıma araçlarının maliyet hesapları, toprak işlerinde giderler
14Ödev teslimi, sunumlar ve genel değerlendirmeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Toprak isleri, Güngör Evren, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1998 ISBN: 9755111948
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134443434333
ÖÇ233544435444
ÖÇ344444434453
ÖÇ443443444433
ÖÇ534454355355
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr