Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102004107TOPLUM BİLİMİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bireye bulunduğu toplumun sosyal yapı ve değişimini kavratıp, toplum içerisindeki sosyal statüsünü, statüsünde yaşanabilecek değişimleri ve statüsüne bağlı rolünü anlamasını sağlayarak bireyin sosyalleşmesine katkı sağlanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal yapıyı kavrayabilme
2Sosyal yapıyı kavrayabilme
3Sosyal değişimi kavrayabilme
4Sosyal değişimi kavrayabilme
5Sosyal statü ve statüye dayanan sosyal rolleri kavrayabilme
6Sosyal statü ve statüye dayanan sosyal rolleri kavrayabilme
7Sosyal normları kavrayabilme
8Sosyal normları kavrayabilme
9Sosyal ilişki ve türlerini kavrayabilme
10Sosyal ilişki ve türlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin gelişimi, sosyal grup, sosyalleşme, sosyal denetim mekanizmaları, kültür, sosyal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik, sosyal yapı ve değişme vb.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyolojinin konusu ve tanımı
2Sosyolojik kavramlar- 1
3Sosyolojik kavramlar- 2
4Sosyolojik kavramlar- 3
5Aile
6Topluluk, toplum ve uluslar, azınlıklar ve etnik gruplar
7Küresellleşme
8Arasınav
9Küreselleşme ve mikro ulusalcılık, Milliyetçilik ve muhafazakarlık arasındaki farklılıklar
10Sosyal bir kurum olarak aile
11Topluluk- toplum
12Ulus- ümmet- etnik grup - azınlık vb.
13Milliyetçilik ve muhafazakarlık arasındaki farklılıklar
14Küreselleşme ve makro ulusalcılık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mustafa ERKAL, Toplumbilim - Sosyoloji, Der yayınevi, İstanbul, 1995 Mustafa ERKAL, Burhan BALOĞLU, Filiz BALOĞLU Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154345434355
ÖÇ244345343454
ÖÇ333454353443
ÖÇ435544354344
ÖÇ553453445345
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr