Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102008100İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çalışma ortamının iyileştirilmesi, Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korunmaları için çalışanların almaları gereken önlemler, İş ve çalışan arasında mümkün olan en iyi uyumun sağlanması, İşyerinde oluşabilecek riskleri tamamen ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, İlkyardım konularında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr: Öğr. Üyesi Okan ÖZBAKIR
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2Öğrenciler çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili temel kavramları öğrenir.
3Öğrenciler iş güvenliğinin yönetsel süreçlerdeki etkinliği ve verimliliğini inceler.
4Öğrenciler iş güvenliğinin yönetsel süreçlerdeki etkinliği ve verimliliğini inceler.
5Öğrenciler risk, önleme ve güvenlik kültürünü benimser.
6Öğrenciler risk, önleme ve güvenlik kültürünü benimser.
7Öğrenciler mühendisin iş güvenliği bakımından sorumluluklarını anlar.
8Öğrenciler mühendisin iş güvenliği bakımından sorumluluklarını anlar.
9Öğrenciler, ilkyardım konusunda temel bilgilere sahip olur.
10Öğrenciler, ilkyardım konusunda temel bilgilere sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin amacı ve hedefleri, iş kazası, meslek hastalığı gibi temel iş güvenliği kavramları, iş güvenliğinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve Dünya’da iş güvenliği, iş güvenliği ile ilgili kanunlar, yönetmelikler, OHSAS 18000 Standardı, iş güvenliği organizasyonu, devletin, işverenin ve çalışanın yükümlülükleri, kaza çeşitleri, meslek hastalıkları, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışana, işverene ve ulusal ekonomiye maliyeti, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar, tehlike ve risk kavramları, risk değerlendirme metodolojileri, eğitimin önemi, teşvik, disiplin cezaları, ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar, güvenlik ve sağlık işaretleri, çeşitli inşaat faaliyetlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri, gürültü, titreşim ve yangın, iş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler, kazalarda ilkyardım .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı ve kapsamı, dersin anahatları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları, hedefleri ve önemi, öğrencilerer iş güvenliği ile ilgili bir ödev verilmesi
2İş kazası, meslek hastalığı gibi temel iş güvenliği kavramları, iş güvenliğinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve Dünya’da iş güvenliği
3İş güvenliği ile ilgili çeşitli yasalar
4OHSAS 18000 Standardı
5İş güvenliği organizasyonu, iş güvenliği ile ilgili kişilerin görev ve sorumlulukları
6İş güvenliğide devletin, işverenin ve çalışanın yükümlülükleri
7Kaza çeşitleri, meslek hastalıkları, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri
8Ara Sınav
9İş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışana, işverene ve ulusal ekonomiye maliyeti, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar
10Tehlike ve risk kavramları, risk değerlendirme metodolojileri
11Eğitimin önemi, teşvik, disiplin cezaları, ergonomi
12Kişisel koruyucu donanımlar, güvenlik ve sağlık işaretleri
13Çeşitli inşaat faaliyetlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri
14Kazalarda ilkyardım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Birecikli, B.M., (2010). Şantiye Tekniği ve Şantiye İş Güvenliği, Birsen Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)65
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ444444333333
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ833344434333
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr