Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102004202MUKAVEMET - IIZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere; mühendislik uygulamalarında kullanılan ve dış etkiler altında bulunan yapı elemanlarının davranışlarını analiz etmeyi, bu elemanların tasarımlarını ve boyutlandırılmalarını yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Ömer Rıza AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli şekillerdeki kesitlere ait ağırlık merkezlerini ve atalet momentlerini belirleyebilecek.
2Çeşitli şekillerdeki kesitlere ait ağırlık merkezlerini ve atalet momentlerini belirleyebilecek.
3Basit eğilme sonucu ortaya çıkacak gerilme dağılışını anlayabilecek.
4Basit eğilme sonucu ortaya çıkacak gerilme dağılışını anlayabilecek.
5Çubuk sistemlere ait elastik eğrinin denklemini belirleyebilecek sistemdeki en büyük yer değiştirmeyi veya dönmeyi hesaplıyabilecek.
6Çubuk sistemlere ait elastik eğrinin denklemini belirleyebilecek sistemdeki en büyük yer değiştirmeyi veya dönmeyi hesaplıyabilecek.
7Çeşitli kesit etkileri ile zorlanan (bileşik zorlanma) yapı elemanlarını boyutlandırabilecek.
8Çeşitli kesit etkileri ile zorlanan (bileşik zorlanma) yapı elemanlarını boyutlandırabilecek.
9Enerji yöntemlerinden yararlanarak katı cisimlerin davranışlarını belirleyebilecek.
10Enerji yöntemlerinden yararlanarak katı cisimlerin davranışlarını belirleyebilecek.
11Çubuk sistemlere ait elastik ve elastik olmayan burkulma durumunda yapı elemanı için kritik yükü bulabilecek.
12Çubuk sistemlere ait elastik ve elastik olmayan burkulma durumunda yapı elemanı için kritik yükü bulabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
STATİK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atalet Momentleri, Basit Eğilme, Kesmeli Eğilme, Elastik Eğri, Eksantrik Normal Kuvvet, Normal Kuvvet ve Burulma, Eğilmeli Burulma, Enerji Yöntemleri, Burkulma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atalet momentleri, Basit eğilme
2Basit eğilme, Kesmeli eğilme
3Kesmeli eğilme, Bileşik kirişler
4Kayma merkezi, Elastik Eğri, Diferansiyel denklem yöntemi
5Mohr yöntemi, Konsol çubuk yöntemi
6Hiperstatik sistemlerin çözümü, Değişken kesitli çubukların elastik eğrisi
7Üç moment denklemi, Eksantrik normal kuvvet hali
8Ara Sınav
9Bir kesitin çekirdeği, Çekmeye karşı mukavemetsiz malzeme
10Eğilmeli Burulma Hali, Diğer Mukavemet Halleri
11Enerji Yöntemleri
12Virtüel İş Yöntemi, İkinci ara sınavı
13Castigliano Yöntemi (Castigliano Teoremleri)
14Statikçe Belirsiz Sistemlerin Enerji Yöntemleri İle Çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 İnan, M. 1970; Cisimlerin Mukavemeti, Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul. 2 Kayan, İ. 1987; Cisimlerin Mukavemeti, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Sayı:1334, Gümüşsuyu-İstanbul. 3 Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Cilt 2, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Çağaloğlu-İstanbul. 4 Omurtag, M. H. 2005; Mukavemet II, Birsen Yayınevi, İstanbul. 5 Özbek, T. 1987; Mukavemet, Birsen Yayınevi, Çağaloğlu-İstanbul. 6 Beer, F. P., DeWolf, J. T. 2008, Mechanics of Materials, McGraw-Hill Companies, ISBN-13: 9780077221409. 7 Hibbeler, R. C. 2009, Mechanics of Materials, Seventh Edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134434443534
ÖÇ224433445454
ÖÇ344252534233
ÖÇ433323343332
ÖÇ543433333434
ÖÇ653444454544
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr