Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102007106ÖZEL TEMELLERSeçmeli476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında kazıklı temeller ile çok sıralı ankrajlı olarak imal edilen perde duvarların (palplanş, diyafram, kazıklı iksa) tasarım ve uygulama esaslarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kazıklı temel ve iksa elemanlarının güncel sayısal teknikler kullanılarak analizi ve projelendirilmesi bu derste öncelik taşımaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Kazıklı temel ve iksa sistemi türlerini tanımak.
2Zemin ve üst yapı yük bilgilerini yorumlamak ve kazıklı temel sistemlerinin sığ temellere tercih edileceği mühendislik problemlerinin farkına varmak.
3Ele alınan mühendislik problemi için en uygun kazıklı temel veya iksa türünü seçmek.
4Kazıklı temellerin statik düşey yük ve dinamik-eşdeğer statik yatay yük kombinasyonları için taşıma kapasitesi ve oturma hesaplarını yapmak.
5Muhtelif yük kombinasyonları ve kesit özellikleri için yapılan analiz sonuçlarını karşılaştırmak.
6Kazıklı temel ve/veya iksa sisteminin yerleşim planını oluşturmak.
7Analiz sonuçlarını değerlendirerek kazık betonarme kesitini tasarlamak ve proje paftasını ölçekli olarak oluşturmak.
8Kazık yükleme deneylerini planlamak ve değerlendirmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında kazıklı temeller ile çok sıralı ankrajlı olarak imal edilen perde duvarların (palplanş, diyafram, kazıklı iksa) tasarım ve uygulama esaslarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kazıklı temel ve iksa elemanlarının güncel sayısal teknikler kullanılarak analizi ve projelendirilmesi bu derste öncelik taşımaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel sistemi seçiminde genel esaslar, kazıklı temel türleri, kazıkların sınıflandırılması, uygulama örnekleri 3
2Tekil kazıkların eksenel yük taşıma kapasitesi (konvansiyonel yöntem) 3
3Konvansiyonel yöntem ile eksenel yük taşıma kapasitesi analiz örnekleri 3
4Tekil kazıkların yatay yük taşıma kapasitesi (konvansiyonel yöntemler: Broms v.d.) 3
5Konvansiyonel yöntem ile yatay yük taşıma kapasitesi örnekleri 3
6Kazık gruplarının oluşturulması 3
7Kazık gruplarının taşıma kapasitesi ve oturma analizleri 3
8Ara Sınav No.1 1
9Grup kazıklarına ilişkin örnek uygulamalar 3
10Tekil ve grup kazıklarının sayısal analizi (Q-z, t-z ve p-y eğrileri ile sonlu farklar çözümleri) 3
11Kazıklı temellerin sayısal çözümüne ilişkin örnekler 3
12Kazıklı temellerin sayısal çözümüne ilişkin örnekler 3
13İksa sistemlerinin seçim esasları, kazıklı ve perdeli (palplanş ve diyafram duvar) iksaların yatay yükler altında analizi 3
14İksa sistemlerinin yatay yükler altında hesap örnekleri (Final Sınavı gününde proje teslimi) 3
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Pile Design and Construction Practice (Tomlinson, M. and Woodward, J., Taylor and Francis, Fifth Edition, 2008, ISBN 0-203-96429-2) Yardımcı kaynaklar: Foundation Analysis and Design (Bowles, J.E., McGraw-Hill, Fifth Edition, 1997, ISBN 0-07-912247-7) Diğer ders materyalleri: Ders notları ve sunumları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Proje Hazırlama150
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Proje Hazırlama1125125
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 3         
ÖÇ25          
ÖÇ3  45      3
ÖÇ44 55       
ÖÇ54 55       
ÖÇ64 55       
ÖÇ7 5      5  
ÖÇ8 4 5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr