Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190102001100BETONARME - IZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Betonarmenin davranışı ve temel ilkelerinin kavratılmasından sonra bu yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik kesit etkilerine gore hesabına (kesit denetimi ve kesit tayini) ilişkin bilgilerin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rüstem Gül
Öğrenme Çıktıları
1Betonarme elemanların davranışlarını yorumlama becerisi kazanabilecek.
2Basit eğilme ve bileşik eğilmeye ilişkin bağıntıları çıkarabilecek.
3Labaratuvardaki betonarme eleman deneylerini görerek bu konuda bilgi sahibi olabilecek.
4Uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standardlar konusunda bilgilenecek.
5Uygulamada karşılaşabilecekleri problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş ve tarihçe, beton ve donatının mekanik nitelikleri, beton-donatı aderansı (etken faktörler, doğru ve eğri eksenli donatı çubuklarında aderans boyları, aderansı arttıran önlemler) ve donatı ekleri, donatı büküm yerlerinde oluşan etkiler ve alınması gereken önlemler, beton örtü kalınlıkları (pas payları) ve görevleri, betonarme yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik mukavemet hallerine gore hesabı: Merkezi normal kuvvet (basınç ve çekme), düz ve eğik basit eğilme, dışmerkez normal kuvvet (düz ve eğik birleşik eğilme), kesme kuvveti ve burulma moment, betonarme yapı elemanlarında sehim hesabı, çatlama olayı ve alınması gereken önlemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarihçe. Betonarmenin uygulama alanları, üstün ve zayıf tarafları.
2Betonarmeyi oluşturan malzemeler. Beton ve donatı sınıfları ile bu sınıfların özelikleri.
3Beton-donatı aderansı, donatıların eklenmesi.
4Yükler ve yük kombinezonları. Yapıların emniyetinin saptanması.
5Merkezi basınç ve merkezi çekmeye göre hesap.
6Basit eğilmeye göre hesap (Tek donatılı dikdörtgen kesitler).
7Basit eğilmeye göre hesap (Çift donatılı dikdörtgen kesitler).
8Ara Sınav
9Basit eğilmeye göre hesap (Tablalı kesitler).
10Basit eğilmeye göre hesap (Herhangi bir kesit).
11Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme).
12Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme-devam).
13Bileşik eğilmeye göre hesap (İki doğrultuda bileşik eğilme).
14Kesme etkisine göre hesap.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Ersoy, U., Özcebe, G.,? Betonarme?, ISBN 987-975-503-123-5, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., 2001. 2 Celep, Z., Kumbasar, N.," Betonarme Yapılar ", ISBN 975-95405-3-3, Beta Dağıtım, İstanbul, 2005. 3 Doğangün A, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, 4. Baskı, Birsen Yayınevi, ISBN: 975-511-310-X, 2008. 4 Nawy, E.G.," Reinforced Concrete ?A Fundamental Approach", Fourth Edition, ISBN 0-13-020592-3, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ143443353434
ÖÇ244333434544
ÖÇ333444444334
ÖÇ454445443543
ÖÇ544554453444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr