Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102007203BETONARME - IIZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Betonarme yapı ve yapı elemanlarının yapısal çözümlemesi, kesit hesap ve tasarımının öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rüstem Gül
Öğrenme Çıktıları
1Örnek bir bina için proje hazırlayarak herhangi bir binanın projesini yapabilecek.
2Uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standardlar konusunda bilgilenecek.
3Projeleri için uygulamadaki bürolarla temasa geçebilecek.
4Bina yaparken problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilecek.
5Binaların yatay yüklere göre hesabını yapabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Döşemeler (bir ve iki doğrultuda çalışan kirişli ve dişli döşemeler, kirişsiz döşemeler) , kirişler, kolonların konstrüksiyon esasları ve önboyutlandırılması, merdivenler, betonarme yapıların rüzgar ve deprem etkilerine gore hesabı, temeller (tekil, bir ve iki doğrultuda sürekli, radye ve kazık temeller) , bir binanın betonarme projesinin yürürlükteki yönetmeleiklere uygun olarak hazırlanması: Taşıyıcı system seçimi, döşeme, kiriş, kolon merdiven ve temel hesapları, bunlara ilişkin kalıp-donatı planları, kesit detayları ve aplikasyon planlarının çizimi, metraj.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, betonarme döşemeler.
2Kirişli döşemeler.
3Bir ve iki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler.
4Kirişsiz döşemeler.
5Betonarme kirişler: Yönetmelik koşulları.
6Donatıların eklenmesi ve kenetlenme.
7Betonarme kirişler: Yük hesabı ve yapısal çözümleme.
8Ara Sınav
9Betonarme kolonlar: Yönetmelik koşulları.
10Etriyeli ve fretli kolonlar.
11Betonarme Merdivenler.
12Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.
13Yatay yüklere göre yapısal çözümleme.
14Betonarme temeller: Duvaraltı ve tekil temeller.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Celep Z, Kumbasar, N.," Betonarme Yapılar ", Beta Dağıtım, İstanbul, 2005. 2 Ersoy U, Özcebe, G., Betonarme, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., 2001. 3 Ersoy U, Betonarme 2- Döşeme ve temeller, Evrim yayınevi, 1995 4 Doğangün A, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134435443454
ÖÇ255455443434
ÖÇ334434445443
ÖÇ444544354544
ÖÇ555455455554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr