Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102001109BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavramların gelişim ve dönüşümleri üzerinde yoğunlaşılması, öğrencilerin söz konusu kavramları tanıması, eleştirel bir yaklaşımla irdelemeleri, çözümlemeleri ve bunlarla ilgili kendi özgün sentezlerini oluşturmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavramların gelişim ve dönüşümlerin kavranması
2Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavramların gelişim ve dönüşümlerin kavranması
3Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavram ve tartışma başlıklarının interdisipliner bir yaklaşımla analiz edilmesi
4Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavram ve tartışma başlıklarının interdisipliner bir yaklaşımla analiz edilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavram ve tartışma başlıklarının interdisipliner bir yaklaşımla analiz edilmesi. •Kültür, teknoloji, bilim ve felsefe kavramlarına giriş. •Mezopotamya’da Bilim•Antik Yunanda: Bilim ve Felsefe•Ortaçağ Avrupası ve Skolastik Felsefe. •İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve felsefe: İbn’i Haldun. •Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe. •Aydınlanma ve Pozitivizm Çağında; Bilim Felsefesi •Viyana Çevresi •Karl R. Popper: Bilimsel Araştırmanın Mantığı •Imre Lakatos: Bilimsel Araştırma Programlarının Yöntembilgisi. •Karl R. Popper: Yönteme Hayır. •Thomas s. Kuhn: Bilimsel Devrimlerin Yapısı. •Willar v. O. Quine: Deneyciliğin İki Dogması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür, teknoloji, bilim ve felsefe kavramlarına giriş.
2Mezopotamya’da Bilim, Din ve Toplum.
3Antik Yunanda Bilim ve Felsefe.
4Ortaçağ Avrupası ve Skolastik Felsefe ve Bilim.
5İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve felsefe: İbn’i Haldun.
6Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe.
7Aydınlanma ve Pozitivizm Çağında; Toplum ve Bilim Felsefesi
8Ara sınav
9Viyana Çevresi
10Karl R. Popper: Bilimsel Araştırmanın Mantığı
11Imre Lakatos: Bilimsel Araştırma Programlarının Yöntembilgisi.
12Karl R. Popper: Yönteme Hayır.
13Thomas s. Kuhn: Bilimsel Devrimlerin Yapısı.
14Willar v. O. Quine: Deneyciliğin İki Dogması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yok
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144555444445
ÖÇ254454445544
ÖÇ3           
ÖÇ4           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr