Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102004103AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Akışkanlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sunulması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altıkat
Öğrenme Çıktıları
1Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanımlayabilecek.
2Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanımlayabilecek.
3Akışkanların statiği konusundaki temel kavramları tanıyacak ve uygulayabilecek.
4Akışkanların statiği konusundaki temel kavramları tanıyacak ve uygulayabilecek.
5Akışkanların kinematiği ve dinamiği konusundaki temel kavramları tanıyacak ve uygulayabilecek.
6Akışkanların kinematiği ve dinamiği konusundaki temel kavramları tanıyacak ve uygulayabilecek.
7Rölatif dengedeki akışkanları tanımlayabilecek.
8Rölatif dengedeki akışkanları tanımlayabilecek.
9Sürtünmesiz bir boyutlu akımı kavrayabilecek.
10Sürtünmesiz bir boyutlu akımı kavrayabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Hidrostatik, Akışkanların kinematiği ve dinamiği, Rölatif denge, Sürtünmesiz bir boyutlu akım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Akışkanlar Mekaniği Uygulamaları
2Akışkanların Özellikleri
3Hidrostatik
4Hidrostatik
5Hidrostatik
6Hidrodinamik
7Hidrodinamik
8Ara Sınav
9 Laboratuvar Deneyleri(Akımların tasarımı, Su Jeti darbesi)
10Hidrodinamik
11Hidrodinamik
12Hidrodinamik
13Boyut Analizi, Hidrolik modeller
14Laboratuvar Deneyleri(Bernoulli Deneyi, Su Jeti Darbesi)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Yüksel, Y., 2005, Akışkanlar mekaniği ve hidrolik, teori ve Çözümlü Problemler ile Bilgisayar Uygulamalı,2.Baskı, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2 Kırkköprü, K.,Ayder, E., 2004, Akışkanlar Mekaniği, Yayıncılık Dağıtım,İstanbul 3 Soğukoğlu, M.-M., 2000, Akışkanlar Mekaniği, Birsen Yayınevi, İstanbul 4 Peker, S.,Helvacı, Ş.-Ş., 2003, Akışkanlar Mekaniği, Kavramlar, Problemler, Uygulamalar, Yayıncılık Dağıtım,İstanbul 5 Yalçın,K.,2005, Akışkanlar Mekaniği I,Akışkanların Dengesi ve sıvılarda Rölatif Denge, Beta Yayınları, İstanbul 6 Giles, R.-V., 1978,strömungslehre und hydraulik, Theorie und anwendung, McGraw-Hill Book Company, Haag-HerchenVerlagsbüro, Frankfurt am Main
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz2510
Problem Çözümü11010
Soru-Yanıt12020
Bireysel Çalışma12222
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)137
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ145443455454
ÖÇ233445432434
ÖÇ344433344433
ÖÇ444354343345
ÖÇ535545554453
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr