Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102002109TRAFİK GÜVENLİĞİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, 15-29 yaş grubundaki gençlerin yaşamlarını yitirmelerinde ilk neden trafik kazalarıdır. Bu ders ile üniversiteli gençlere trafik sisteminin unsurları olan insan, yol, araç hakkında bilimsel disiplinlerin perspektifinden önleyici bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Engin Yener
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler trafik konusunda çalışan bilim dallarını ve yapılan çalışmaları gözden geçirir.
2Öğrenciler trafik konusunda çalışan bilim dallarını ve yapılan çalışmaları gözden geçirir.
3Öğrenciler trafiği bir sistem olarak unsurlarına ayırarak açıklayabilir.
4Öğrenciler trafiği bir sistem olarak unsurlarına ayırarak açıklayabilir.
5Öğrenciler trafik ile ilgili yasaları yükümlülükleri bakımından açıklayabilir.
6Öğrenciler trafik ile ilgili yasaları yükümlülükleri bakımından açıklayabilir.
7Öğrenciler trafik güvenliği hakkında edindikleri bilgilerle farkındalık kazanır.
8Öğrenciler trafik güvenliği hakkında edindikleri bilgilerle farkındalık kazanır.
9Öğrenciler trafiğin çevreye etkilerini, trafikte incinebilir grupları ve özelliklerini sayabilir.
10Öğrenciler trafiğin çevreye etkilerini, trafikte incinebilir grupları ve özelliklerini sayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal yaşam alanlarından biri olarak trafiğin çok disiplinli olarak açıklanması. Hukuk, çevre, halk sağlığı, şehircilik, psikoloji, mühendislik, iletişim vb. disiplinlerinin bir sistem olarak trafiğe katkısı. Trafik sistemlerinin bireye ve bireyin trafik sistemlerine etkileri hakkında bilgi verilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Geçmişten günümüze insan hareketliliği / ulaşım sistemlerinin gelişimi
2Trafik nedir? Trafiği oluşturan temel unsurlar nelerdir? Dünyada ve Türkiye'de trafik sorunu Çok disiplinli bir çalışma alanı olarak trafik - trafik düzeni, sistemi için hangi disiplinler çalışıyor - çok disiplinli ortak çalışma nasıl olmalı? Türkiye'de mevcut durum - işleyiş nasıl?
3Trafik ve hukuk - trafik yasası, temel haklar ve yükümlülükler bakımından trafik yasalarına bakış
4Trafik ve kaza araştırmalarında yöntem - trafik konusunda bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığına dair bilgilendirme
5Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar - algı - çevre ve yol tasarımı ve trafik güvenliği
6Trafiğin çevresel etkileri (sağlık üzerinde - gürültü, egzos, stres, kalabalık, yoğunluk)
7Toplu ulaşım - alternatif ulaşım biçimleri - dünyadan örnekler - uyulması gereken kurallar
8Ara Sınav
9Kültür ve normlar bağlamında trafik güvenliği - genel yaşam güvenliği - sağlıklı yaşama kültürü - güvenlik kültürü
10Trafikte insan faktörü - performans ve davranış - ihmal, hata, ihlal
11Risk ve tehlike kavramları - riskli davranışın tetikleyicileri ve pekiştircileri - trafikte proaktif davranış ve kendini koruma becerileri
12Trafikte incinebilir gruplar Trafikte gençlerin risk altında olma nedenleri nelerdir?
13Trafikte gençlerin risk altında olma nedenleri nelerdir?
14Araçta bulunması gereken güvenlik ekipmanları. Kurslar ve bilgi beceri kazanılacak adresler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders içeriği uzaktan (online) eğitim biçimine uygun olarak hazırlanmış ders notu ve sanal sınıf uygulamaları ile aktarılacaktır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ132222222222
ÖÇ233222233332
ÖÇ322323322222
ÖÇ432232332333
ÖÇ522323222232
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr