Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102007100SU KAYNAKLARIZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnşaat Mühendisliğinin uygulama alanlarından biri olan akarsular üzerinde yapılacak su yapılarının inşa amaçlarını, akarsuda yol açacağı hidrolik ve morfolojik değişimleri incelemek ve en uygun hidrolik şartlara göre akarsu yapılarının hesap ve tasarım esaslarını vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Aysun Altıkat
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, akarsulardaki morfolojik değişimleri ve akarsu düzenlemesinde dikkat edilecek hususları öğrenir.
2Öğrenciler, akarsulardaki morfolojik değişimleri ve akarsu düzenlemesinde dikkat edilecek hususları öğrenir.
3Öğrenciler, katı madde hareketi hakkında bilgi sahibi olur.
4Öğrenciler, katı madde hareketi hakkında bilgi sahibi olur.
5Kabartma yapıları, su alma yapıları ve enerji kırıcı yapılar hakkında bilgi edinir.
6Kabartma yapıları, su alma yapıları ve enerji kırıcı yapılar hakkında bilgi edinir.
7Öğrenciler, barajlar hakkında bilgi edinir.
8Öğrenciler, barajlar hakkında bilgi edinir.
9Öğrenciler, taşkın ve taşkın kontrol yapıları hakkında bilgi sahibi olur.
10Öğrenciler, taşkın ve taşkın kontrol yapıları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Akarsu Morfolojisi; Akarsularda Katı Madde Hareketi; Düşü Yapıları, Sabit Bağlamalar, Hareketli Bağlamalar; Barajlar, Baraj Tipleri; Baraj Hazneleri; Su Alma Yapıları; Çıkış Yapıları; Dolusavaklar; Enerji Kırıcı Yapılar; Akarsu Düzenlemesi; Taşkın Kontrol Yapıları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Akarsu Morfolojisi: Giriş, genel bilgiler
2Akarsularda Katı Madde Hareketi: Katı madde özellikleri, hareketin başlangıcı, taban şekilleri, akım direnci, katı madde debilerinin belirlenmesi
3Düşü yapıları: Keskin ve kalın kenarlı savaklar, amacı, fonksiyonları, su yüzü profilleri yapı şekilleri Sabit Bağlamalar: Yapılış amaçları, sınıflandırması, yer seçimi, plan şekilleri, bağlama uzunluğunun belirlenmesi, savak kapasitesinin tayini, hidrolik ve statik profilin tayini
4Hareketli bağlamalar: Amacı, fonksiyonları, elemanları, kapak anahtar eğrisinin tayini, kapak tipleri, kapaklara gelen kuvvetler ve ayak boyutlandırma esasları
5Barajlar, baraj tipleri Elemanları: Sınıflandırması, fizibilite ve planlama çalışmaları, derivasyon ve tipleri, beton barajlar; ağırlık barajları, gelen yüklerin tayini, stabilite kriterleri, öngerilmeli ve silindirle sıkıştırılmış beton ağırlık barajları
6Kemer ağırlık barajları ve tipleri, tasarım kriterleri, payandalı barajlar, toprak ve kaya dolgu barajlar, barajlarda sızma ve kontrolü, baraj mansabında oyulmalar
7Baraj Hazneleri: Fiziksel özellikleri, ölü hacim, aktif hacim, taşkın hacmi tayini, haznede taşkın ötelemesi
8Ara Sınav
9Su Alma Yapıları: Su alma yerinin seçimi, katı madde kontrolü a) Akarsulardan Doğrudan Su Almalar, Kabartma yapıları ile su alma; yandan su alma yapıları, karşıdan su almalar, tabandan su alma yapıları, su alma yapılarında yersel ve sürekli yük kayıpları. b) Haznelerden Su Alma Şekilleri c) Basınçlı Su Almalar
10Çıkış Yapıları: Dolusavaklar ve tipleri
11Diğer dolusavak tipleri :şaft savaklar, yan dolu savaklar, kaskat savaklar, sifon savaklar, dip savaklar
12Enerji Kırıcı yapılar; hidrolik sıçrama ve kaybedilen enerji, düşüm havuzları ve tipleri, havaya fırlatmalı enerji kırıcılar, yuvarlak uçlu enerji kırıcılar, serbest düşümlerde enerji kırılması
13Enerji Kırıcı yapılar; hidrolik sıçrama ve kaybedilen enerji, düşüm havuzları ve tipleri, havaya fırlatmalı enerji kırıcılar, yuvarlak uçlu enerji kırıcılar, serbest düşümlerde enerji kırılması
14Akarsu Düzenlemesi Akarsu düzenlemesi, akarsu düzenlemesinde kullanılan yapı malzemeleri ve yapı elemanları, Taşkın kontrol yapıları, Taşkın duvarları ve seddeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Su Kaynakları Mühendisliği (Beta Yayınevi), N. Ağıralioğlu, C. Erkek, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)64
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133524333342
ÖÇ233333323433
ÖÇ343433332234
ÖÇ444232423333
ÖÇ533342232334
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr