Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20150102003107İŞLETME YÖNETİMİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel işletme terminolojisini kavratmak ve işletme fonksiyonlarını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili öğretim üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Temel işletme terimlerini öğrenmek
2Temel işletme terimlerini öğrenmek
3İşletme kuruluş mantığını kavratmak
4İşletme kuruluş mantığını kavratmak
5İşletme fonkisyonlarının ve departmanların işletme için önemini belirlemek
6İşletme fonkisyonlarının ve departmanların işletme için önemini belirlemek
7Girişimci düşünceyi hakim kılacak pratik işletme kuruluş aşamalarını vurgulamak
8Girişimci düşünceyi hakim kılacak pratik işletme kuruluş aşamalarını vurgulamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletmecilik ile ilgili temel kavramlar, işletme yönetiminin gelişimi, işletmenin iç ve dış çevresi, işletmelerin sınıflandırılması, kuruluş aşamaları, büyüklüğü ve kapasitesi, kuruluş yerinin seçimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme ve işletme ile ilgili kavramlar
2İşletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
3İşletme yönetiminin gelişimi
4İşletmenin dış çevre ve ekonomik yapı içindeki yeri
5İşletme fonksiyonları
6İşletme çeşitleri
7İşletmelerin hukuki açıdan sınıflandırılması
8Ara Sınav
9Özel işletmeler
10Kamu işletmeleri
11Yabancı sermayeli işletmeler
12İşletmenin kuruluş aşamaları
13İşletme büyüklüğü, kapasite kavramı ve kapasite çeşitleri
14İşletmenin kuruluş yeri seçimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Mehmet Oluç;işletme organizasyonu ve yönetimi,7.Basım(İstanbul:Duran Ofset basımevi,2006 2) Demir,M.Hulusi ve Şevkinaz Gümüşoğlu.Üretim Yönetimi(İşlemler Yönetimi),7 Basım(İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,2009)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ132223223332
ÖÇ222222232222
ÖÇ322212233322
ÖÇ422221232222
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr