Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180102008111İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARISeçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, mühendislik malzemelerinin özellikleri, davranışı ve bunların belirlenmesinde kullanılan test metotları hakkında bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Engin Yener
Öğrenme Çıktıları
1Mühendislikte kullanılan malzemelerin özelliklerini kavrayabilme
2Mühendislikte kullanılan malzemelerin özelliklerini kavrayabilme
3Malzemeler üzerinde standart deneyleri uygulayabilme
4Malzemeler üzerinde standart deneyleri uygulayabilme
5Malzeme testlerinde kullanılan teknolojik cihazları tanıma
6Malzeme testlerinde kullanılan teknolojik cihazları tanıma
7Farklı disiplinlerdeki mühendislik öğrencileriyle ortak çalışarak test yapabilme
8Farklı disiplinlerdeki mühendislik öğrencileriyle ortak çalışarak test yapabilme
9Laboratuvar çalışması sonuçlarını ortak bir çalışma raporu halinde sunabilme
10Laboratuvar çalışması sonuçlarını ortak bir çalışma raporu halinde sunabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mühendislik malzemelerinin genel özellikleri ve farklı mühendislik uygulamalarına bu özelliklerin etkileri tartışılacaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin malzeme özelliklerini belirlemedeki standart testler, kullanılan ekipman ve elde edilen deney sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi sunmaktadır. Öğrencilere, özellikle inşaat mühendisliği başta olmak üzere mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılan, çelik, ahşap, beton, asfalt gibi malzemelerin gerçek davranışını belirleyebilecekleri laboratuvar uygulamaları yaptırılacaktır. Türk Standardları (TS) ve Amerikan Standartları (ASTM) deney metotları uygulanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Malzemelerin test edilmesi, malzeme deneylerinin önemi, standart şartnameler ve standart büroları, mühendislik malzemelerinin genel özellikleriOryantasyon, laboratuvarı tanıma
2Mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri, temel tanımlar, gerilme-birim deformasyon diyagramlarıÇeliğin gerilme-birim deformasyon diyagramının belirlenmesi
3Elastisite, plastisite, enerji kapasitesiDayanım testleri için harç dökme
4Veri analizi, verilerde varyasyon, veri gruplama, örnekleme ve hatalar, korelasyon, kalite kontrol diyagramlarıHarçların 7 günlük eğilme ve basınç diyagramlarının belirlenmesi
5Test sonuçlarının sunumu, laboratuvar raporunun hazırlanması, sözlü sunumAgrega testleri
6Deney prosedürleri, tipleri ve mekanik deneylerin amacıAgrega testleri (devam)
7Örnekleme ve örnek hazırlanması, test cihazları, ölçüm cihazlarıHarçların 28 günlük eğilme ve basınç diyagramlarının belirlenmesi
8Ara Sınav
9Test cihazları ve aparatları, test cihazlarının tipleriBeton dökümü
10Doğrusal ölçüm cihazları, deformasyon ölçerlerAsfalt testleri
11Testlerin karakterizasyonu, statik çekme, statik basınçZemin testleri
12Statik kayma, statik eğilmeBetonun elastik modülünün, gerilme-birim deformasyon eğrisinin belirlenmesi
13Sertlik, darbeBetonun çekme, basınç dayanımının belirlenmesi, tahribatsız deneyler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) The Testing of Engineering Materials, H.E. Davis, G.E. Troxell and G.F.W. Hauck, McGraw-Hill Book Company, 1964. 2) The Science and Technology of Civil Engineering Materials, J. F. Young; S. Mindess; R.J. Gray and A. Bentur, Prentice Hall, 1998. 3) Civil Engineering Materials, S. Somayaji, Prentice Hall, NJ, 1995. 4) Design and Control of Concrete Mixture, Portland Cement Association, USA, 1979.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Deney Sonrası Quiz450
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Quiz350
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz717
Deney7428
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Deney Sonrası Quiz717
Quiz için Bireysel Çalışma7321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144555545544
ÖÇ235444444443
ÖÇ344444544454
ÖÇ455454554455
ÖÇ545544444544
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr